Adunarea îi învaţă tot ce a poruncit Cristos

Adunarea îi învaţă tot ce a poruncit

Cristos

AL ŞAPTELEA SEMN AL UNEI ADUNĂRI ADEVĂRATE:

Lucrarea sa – de a chema oamenii la mântuire, a-i boteza (cu un botez ce întruneşte toate cerinţele Cuvântului lui Dumnezeu), şi a-i învăţa să păzească tot ce a poruncit Isus

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei, 28:19-20)

Dumnezeu a dat Adunărilor Sale tot ce este necesar pentru a-I face lucrarea (2 Timotei, 3:17). Cuvântul lui Dumnezeu este tot ce avem nevoie pentru a împlini lucrarea pe care Dumnezeu a dat-o Adunării Sale. Trucurile şi tacticile psihologice, manipulările emoţionale, divertismentul, nu împlinesc lucrarea lui Dumnezeu.1 Toate tacticile umaniste şi arminiene din lume nu vor adăuga nici măcar o singură persoană la numărul pe care Dumnezeu l-a ales pentru mântuire. El va mântui pe aleşii Săi, iar ei vor veni la El (Ioan, 6:37).

În mântuirea aleşilor Săi, Dumnezeu foloseşte mijloace corecte şi scripturale, dând Adunărilor Sale o lucrare de făcut. Această lucrare are trei aspecte:

(1) evanghelizare scripturală,

(2) botez scriptural,

(3) învăţătură scripturală a convertiţilor în Adunări nou testamentare.

Lucrarea lui Dumnezeu este îndeplinită de Duhul Său care lucrează atunci când Cuvântului Său este predicat! Această lucrare nu necesită clădiri somptuoase, distracţie lumească, spectacole, sau personal bisericesc profesionist. Iată dovada că nu este nevoie de toate acestea: nici una din Adunările Noului Testament nu a avut nici măcar unul din aceste lucruri, şi totuşi, ei au împlinit lucrarea lui Dumnezeu! Adunările care se lasă prinse în capcana clădirilor uriaşe, a programelor, divertismentului şi a profesioniştilor plătiţi devin sclavele acestor lucruri şi încetează a mai face lucrarea pe care Cristos o pretinde adunărilor Sale. Noi credem că acest lucru este valabil atât pentru indivizi, cât şi pentru Adunări (2 Timotei, 2:4).

Orice Adunare ce nu este implicată în ducerea la îndeplinire a lucrării lui Cristos în toate cele trei aspecte, în felul hotărât de Cristos, nu poate fi tipul de Adunare Nou Testamentară.

1 Exemple de divertisment: concerte de muzică, scenete de teatru, filme, marşuri, manifestaţii, etc.