Adunarea luptă cu arme spirituale

Adunarea luptă cu

arme spirituale

AL OPTULEA SEMN AL UNEI ADUNĂRI ADEVĂRATE:

Armele războiului ei – spirituale, nu fireşti.

Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni, 10:4)

…luaţi toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.” (Efeseni, 6:13-18)

Bisericile false, adică Curva şi fiicele ei curve, păstorii şi ceilalţi slujitori ai lor, urăsc adevărul. Ei urăsc Adunările lui Cristos care ţin la adevăr (Apocalipsa, 17:5, 6). Organizaţiile religioase lumeşti se folosesc de manevre, relaţii şi presiuni politice, de compromisurile şi favorurile guvernelor lumii. Bisericile false sunt hotărâte să aibă aprobarea grupurilor religioase lumeşti şi a guvernelor lumii indiferent de preţ. Sunt lumeşti şi umblă după lucrurile lumii. Ele formează alianţe nebiblice pentru a-şi îndeplini scopurile. Nu este de mirare că doresc răul tipului nou testamentar de Adunări. Deseori îşi folosesc influenţa pe lângă autorităţile seculare pentru a provoca greutăţi grupurilor religioase ce refuză să facă parte din proiectele lor ecumenice, fiindcă Adunările lui Cristos s-au opus dintotdeauna unirii bisericilor într-o singură organizaţie. Ele pot recurge la intimidare, ameninţări, minciuni şi chiar la a-i incita pe oameni să îi agreseze fizic pe aceia care nu sunt de acord cu ei.

Se poate observa că fiecare organizaţie religioasă de biserici omeneşti cade în cele din urmă în capcana promovării ecumenismului, care are ca scop unirea tuturor bisericilor într-o singură biserică mondială. În cele din urmă, bisericile false şi organizaţiile lor vor ajunge să lupte activ împotriva acelora care se opun unirii tuturor religiilor într-o singură biserică ecumenică. Acestea sunt armele lumeşti ale oamenilor religioşi lumeşti. Cei care au acest spirit persecutor faţă de urmaşii lui Cristos demonstrează că ei înşişi nu au naşterea din nou. Ei dovedesc că nu Îl cunosc pe Domnul Isus şi nici pe Tatăl Său. Iată cuvintele Domnului:

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-au urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că nu sunteţi din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‚Robul nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu-L cunosc pe Cel ce M-a trimis.

V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea când, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.” (Ioan, 15:18-21; 16:1-3).1

Dar Dumnezeu a dat Adunărilor Sale arme mai puternice decât cele folosite de bisericile lumii. Ne sunt enumerate în Efeseni, 6:13-18. Aceste arme sunt „adevărul”, „dreptatea”, „zelul Evangheliei păcii”, „credinţa”, „mântuirea”, „sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu”, „rugăciunea” şi „cererea” perseverentă. Folosirea acestor arme spirituale a fost demonstrată în vieţile acelor predicatori şi sfinţi din Noul Testament care au mers pe această cale înaintea noastră.

Orice biserică ce foloseşte armele acestei lumi nu poate fi tipul de Adunare al Noului Testament. Adunările nou testamentare folosesc armele spirituale ale Noului Testament pentru a împlini lucrarea lui Cristos.

Concluzie:

Adunarea lui Cristos nu a persecutat niciodată și nu și-a impus vreodată credința cu forța asupra conștiințelor oamenilor. Nu a dat pe nimeni pe mâna Statului pentru a fi judecat sau executat. Orice Biserică ce a făcut așa ceva nu poate fi Mireasa lui Cristos, căci cine persecută o face pentru că nu Îl cunoaște pe Tatăl, nici pe Fiul.

1 Semnul unei adunări adevărate este că nu persecută şi nu a persecutat niciodată. Dacă întâlnim în istorie o biserică ce a folosit orice fel de constrângere în numele credinţei sale, putem fi siguri că acea biserică nu este Mireasa lui Cristos.

Biserica Catolică, Bisericile Ortodoxe şi cele Protestante au persecutat oameni, de multe ori până la moarte, în numele credinţei lor. De aceea, suntem convinşi că ele nu sunt Adunări ale lui Cristos, trimise în lume ca nişte miei în mijlocul lupilor. Alegând această cale, de a-şi impune credinţa prin forţă, ele dovedesc că nu Îl cunosc pe Cristos.