Membrii Adunării doar oameni mântuiţi

Membrii Adunării

doar oameni mântuiţi

Al 4-lea semn al unei Adunări scripturale pe care o să îl luăm în discuţie astăzi:

Membrii ei – doar oameni mântuiţi. Aceasta implică botezul pe baza mărturisirii credinței și practicarea disciplinei pentru curățirea adunării.

Texte biblice ce susţin acest semn:

În El, toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.” (Efeseni, 2:21)

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos.” (1 Petru, 2:5)

Copiii mici nu pot fi botezaţi pentru a fi membri într-o adunare nou testamentară fiindcă nu sunt credincioşi, iar credinţa este o cerinţă pentru botez (Faptele Apostolilor, 8:37). Deci, o biserică ce are membri copii nu este tipul nou testamentar de Adunare. Nicio biserică de stat nu poate fi tipul nou testamentar de Adunare, fiindcă în astfel de biserici, credinţa personală nu este o cerinţă pentru membralitate.

Doar cei regeneraţi de Duhul Sfânt sunt acceptaţi drept candidaţi pentru botez în Adunările lui Cristos. Doar cei ce dau dovadă de pocăinţă şi credinţă adevărată sunt candidaţi potriviţi pentru a fi membri. Pentru aceasta avem mărturia întregului Nou Testament începând cu Ioan Botezătorul (Matei, 3:8).

– A avea părinţi credincioşi nu califică o persoană pentru botez şi membralitate în Adunare.

– A creşte într-o casă creştină sau într-o Adunare nu califică o persoană pentru botez şi membralitate în Adunare.

– Participarea la orele de cateheză nu califică o persoană pentru botez şi membralitate în Adunare.

– A da vreun fel de răspuns fizic (ieşire în faţă, consiliere în cabinetul pastorului, etc.) la un apel făcut la încheierea unui serviciu religios nu califică o persoană pentru botez şi membralitate în Adunare.

– A trăi un fel de experienţă religioasă extatică sau neobişnuită nu califică o persoană pentru botez şi membralitate în Adunare.

– Convertirea (adevărata pocăinţă, credinţa, o viaţă schimbată) – acestea sunt dovezile exterioare ale naşterii din nou. Fără această naştere din nou – lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt – nicio persoană nu este calificată pentru membralitate în Adunare.

– Doar cuvintele de mărturisire ale unui candidat ce doreşte a fi membru nu sunt suficiente. În Noul Testament se cereau dovezi înainte ca un candidat incert să fie primit ca membru (Faptele Apostolilor, 9:26). Dovada biblică a regenerării trebuie să fie văzută în viaţa persoanei respective.

O Adunare ce primeşte fără ezitare oameni nemântuiţi ca membri a încetat să fie o Adunare adevărată în care oile spirituale sunt hrănite din Cuvântul lui Dumnezeu. A devenit o sinagogă a Satanei (Apocalipsa, 2:9; 3:9). Se va putea observa că o asemenea „sinagogă” va avea în scurt timp ca sarcină principală distrarea caprelor spirituale. Se va vorbi mult despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre închinarea la Dumnezeu, despre evanghelizare, etc. dar este doar o diversiune.

Este calea firii de a substitui activitatea religioasă carnală în locul spiritualităţii adevărate care omoară „carnea”. Aceste sinagogi ale lui Satan îşi vor umple timpul cu muzică, recitaluri, teatru, sporturi, petreceri, mese, celebrare de sărbători, eforturi politice şi alte activităţi ce fac plăcere celor fireşti.

Aceste lucruri le fac pentru a menţine fericite caprele spirituale, sperând ca astfel ele să participe, măcar din când în când, la programele bisericii.

CONCLUZIE:

Orice biserică ce acceptă ca membri oameni ce nu aduc dovada adevărată a unei schimbări interioare a inimii nu poate fi o Adunare nou testamentară (Matei, 3:7-9). O Adunare nou testamentară este compusă din credincioşi adevăraţi a căror viaţă face dovada unei regenerări spirituale reale – o naştere din nou a omului interior. Orice altceva este un tip diferit de biserică.