Ecumenismul

Ecumenismul

de Raul Enyedi

Al nouălea semn al unei biserici false: Implicarea în ecumenism.

Implicarea în ecumenism este ultimul şi cel mai mare semn al apostaziei unei biserici, pentru că în acesta se regăsesc toate semnele apostaziei enumerate până acum.

Ecumenismul este o mişcare, un curent care promovează asocierea şi colaborarea de biserici din denominaţii diferite, care au origine, doctrine şi practici diferite.

Scopul ecumenismului. Scopul afirmat deschis al ecumenismului este anularea barierelor denominaţionale, adică a identităţii bisericilor şi unirea lor într-una singură.

În mişcarea ecumenică se regăsesc toate semnele apostaziei enumerate mai sus:

  1. Ecumenicii trec foarte uşor peste „ce este scris”. Ei nu au nici o bază doctrinară în Cuvânt, şi de aceea, chiar şi când Îl folosesc, răstălmăcesc versetele şi le scot din context pentru a-şi susţine cauza.

  2. Evanghelia harului lui Dumnezeu este schimbată într-o evanghelie a faptelor (ritualuri, sacramente, fapte bune, etc.). Mântuirea predicată de ecumenici nu este prin har, ci prin merit.

  3. Nu doar credincioşii sunt acceptaţi la botez, ci marea majoritate botează copiii. Iar cei ce botează adulţi, acceptă într-un procent tot mai mare candidaţi ne-născuţi din nou.

  4. Rânduielile nou testamentare sunt pervertite, atât botezul cât şi Cina. În multe cazuri sunt încălcate toate cerinţele scripturale.

  5. Forma de organizare este nebiblică. În toate denominaţiile ecumenice, forma de organizare este piramidală, ierarhică. Chiar şi în bisericile ce obişnuiau a fi democratice (cele baptiste, de exemplu), acest fel de cârmuire a rămas pur formal, în realitate ele fiind conduse de ierarhie.

  6. Prezenţa spiritului de intoleranţă/persecuţie. Ecumenismul vorbeşte de pace globală, dar este constituit din confesiuni ce nu au ezitat să persecute în trecut. Iar dacă scopul său (o biserică mondială unică) va fi atins, fără îndoială că orice disidenţă va avea de suferit.

  7. Colaborarea/alianţa cu statul. Organizaţiile ecumenice sunt activ implicate în politică. Multe din bisericile ecumenice sunt biserici de stat. Cele care vin de pe o linie separatistă au acceptat şi ele colaborarea cu autorităţile seculare, în diferite stagii.

  8. Închinarea la idoli (prin sărbători păgâne) este universal practicată între ecumenici. Aceste sărbători reprezintă principalul liant care îi uneşte. Un important procent dintre ei (credincioşii ortodocşi, de exemplu) practică închinarea la icoane, la imagini.

Ecumenismul este în prezent cel mai important curent în creştinism, deşi abia în 2010 a sărbătorit 100 de ani de existenţă.1

Baza doctrinară a ecumenismului este crezul formulat la primele 2 concilii ecumenice, de la Niceea şi Constantinopol (în special afirmaţia: „Cred într-una sfântă, sobornicească [catolică sau universală] şi apostolească Biserică.”) Deşi evanghelicii implicaţi în ecumenism încearcă să apeleze la anumite versete din Scriptură pentru a se justifica, nici un verset biblic nu susţine ecumenismul.2

Principala învăţătură a ecumenismului este aceea că nu există o singură Adunare a lui Cristos, sau un singur tip de Adunare, ci că toate bisericile, denominaţiile şi organizaţiile împreună formează Adunarea lui Cristos, iar la nivel local, fiecare grup care îşi spune biserică (şi subscrie crezului niceo-constantinopolitan) este o biserică a lui Cristos.

Scriptura învaţă că Cristos a întemeiat un singur model de Adunare, nu mai multe. Acest model are caracteristici, doctrine şi practici proprii. Acestui model de Adunare Cristos i-a promis existenţă perpetuă, până va reveni El. Iar ecclesia întemeiată de Cristos este o instituţie locală, nu universală3

Astăzi există o multitudine de denominaţii şi biserici care îşi spun „creştine” şi „scripturale”, adică întemeiate după modelul lăsat de Cristos. Din moment ce ele sunt foarte diferite în origine, doctrină, practică, rânduieli, etc., nu toate pot fi Adunări scripturale. Dacă una este scripturală, atunci celelalte nu sunt. Nu pot fi toate adevărate şi în acelaşi timp să fie aşa de diferite.

Axiomă: două adevăruri nu pot antagoniza mai mult decât pot două drepte paralele să se întâlnească

La fel ca la început, şi astăzi Cristos are un singur tip de Adunare şi orice biserică ce nu se potriveşte în doctrină, practică şi origine cu tipul fondat de Cristos nu este o Adunare a Lui, indiferent ce spun susţinătorii ecumenismului.

Ecumenismul direct, la nivel local

Bisericile sunt astăzi implicate în ecumenism atât direct, cât şi indirect. Ecumenismul direct este ecumenismul la nivel local. Acesta se realizează în următoarele feluri:

1. Asociere în predicare, adică invitarea la amvon a unor predicatori ce vin din biserici diferite. Un exemplu este invitarea unui pastor penticostal să predice într-o biserică baptistă.

2. „pactul de neagresiune” pe teritorii de misiune. În unele zone din ţară există înţelegeri între baptişti şi penticostali ca unii să nu misioneze pe teritoriile în care ceilalţi au început deja o lucrare de misiune. Prin aceasta se recunoaşte că atât biserica baptistă, cât şi cea penticostală sunt în aceeaşi măsură biserici ale lui Cristos şi împlinesc de la egal la egal Marea Trimitere.

3. asociere în activităţi bisericeşti. Orice activităţi comune oficiale, adică recunoscute de biserică, reprezintă ecumenism la nivel local. Enumerăm câteva exemple: cruciade de evanghelizare comune; misiuni reciproce (exemplu: un predicator baptist merge într-o biserică penticostală şi apoi i se întoarce vizita); vizite de coruri sau formaţii muzicale; rugăciuni comune, etc.

4. asociere în rânduielile bisericeşti. În privinţa botezului, acceptarea botezurilor străine. Când cineva care nu are botez baptist cere să fie membru, este acceptat pe baza botezului efectuat de biserica din care provine. În ce priveşte Cina Domnului, acceptarea tuturor celor care vor să participe, indiferent de denominaţia din care fac parte.

Ce arată o biserică atunci când este implicată în ecumenismul la nivel local? Că bisericile cu care colaborează sunt egale cu ea; că rânduielile şi ordinările lor sunt de aceeaşi valoare cu ale ei; că recunoaşte doctrinele şi practicile acelor biserici cu care colaborează şi se identifică cu ele.

Ecumenism indirect, la nivel global

O biserică locală este implicată indirect în ecumenism atunci când face parte dintr-o organizaţie supra-bisericească care se implică în ecumenism. Aceste structuri supra-bisericeşti sunt concepute în stil piramidal, după cum ilustrează exemplul următor:

O biserică locală baptistă, penticostală, creştină după Evanghelie, sau din Oastea Domnului se găseşte la nivelul 1. La nivelul 2 se găsesc organizaţiile regionale cum sunt comunităţile, asociaţiile, etc.

De cele mai multe ori, membrul obişnuit dintr-o astfel de biserică locală nu are nici o tangenţă cu deciziile care se iau la vârful piramidei. Dar aceasta nu îl scuteşte de responsabilitatea pentru aceste decizii şi nu îl absolvă de vina pentru ele, căci el face parte din piramidă, iar cei care iau acele decizii îl reprezintă.

Mulţi indivizi şi multe biserici din astfel de organizaţii cred că se pot scuza spunând că nu ei iau acele decizii, ci liderii lor. Această scuză nu este una valabilă, pentru că orice parte din sistem este „complice”, este vinovat prin reprezentare.

Exemplu: Când Hitler a început războiul, nu toţi germanii au fost de acord cu el. Dar consecinţele le-au suferit toţi. Bombele aliaţilor au căzut şi peste cei ce îl susţineau pe Hitler, şi peste cei ce nu erau de acord cu el. Pagubele de război au fost plătite de întreg poporul german, nu doar de cei ce l-au susţinut pe Hitler. Putea cineva să spună, atunci când era trimis pe front: „De ce eu? Eu nu am declarat război nimănui! Să meargă Hitler pe front, nu eu!” Hitler a fost reprezentantul tuturor germanilor şi întreg poporul era responsabil pentru acţiunile lui.

Un al doilea exemplu, la fel de grăitor, este biblic. Este exemplul lui Lot. Dumnezeu a hotărât pedepsirea Sodomei pentru păcatele lor grosolane. Lot nu comitea direct păcatele lor, dar indirect, se făcea vinovat de ele şi a suferit pentru apartenenţa lui la acea societate. Dacă nu ar fi ieşit din cetate, l-ar fi cruţat Dumnezeu, pentru că nu a comis direct acele păcate? Oricine crede astfel, ar trebui să ia aminte la ce i-au spus mesagerii lui Lot: „Scoală-te, ia-ţi nevasta şi cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii.” (Geneza 19:15).

În Noul Testament mai avem un exemplu grăitor despre implicarea indirectă în păcat: Apocalipsa 18:4 – „Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ,Ieşiţi din mijlocul ei [a Babilonului], poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”Poporului Domnului care se găsea în Babilon nu comitea personal păcatele descrise în text, dar, prin prezenţa lor acolo, se făceau părtaşi acelor păcate şi riscau aceeaşi pedeapsă ca şi cei ce le comiteau direct. Evitarea vinei şi a pedepsei se putea face doar prin separare, „ieşiţi din mijlocul ei”!

Prezenţa într-un sistem corupt, fie ea şi pasivă, înseamnă vină, şi nimeni nu se va putea scuza înaintea lui Dumnezeu pentru că a rămas în acel sistem.

Orice biserică implicată în ecumenism, direct sau indirect, activ sau pasiv, se face vinovată de compromis cu eroarea, cu doctrină şi practică falsă, cu biserici apostate sau imitaţii de Adunări adevărate.

1 Pentru mai multe detalii despre istoria mişcării ecumenice, a scopului, activităţilor, doctrinelor şi sistemului piramidal de organizare, vezi cartea Mişcarea ecumenică sau Unitate în trupul mistic al lui Cristos, de Raul Enyedi. Această carte este disponibilă gratuit, la cerere, la adresa Fundaţiei, sau pe Internet, la adresa: http://www.abaptistvoice.com/Romana/articole/MiscareaEcumenica.pdf

2 O analiză detaliată a versetelor aduse în favoarea ecumenismului, găsiţi în cartea Mişcarea ecumenică sau Unitate în trupul mistic al lui Cristos, capitolul Ecumenismul – fundamentat pe doctrină falsă

3 Pentru mai multe detalii în privinţa acestui subiect, vezi studiul: Biserica: universală sau locală, de Raul Enyedi. Această carte este disponibilă gratuit, la cerere, la adresa Fundaţiei, sau pe Internet, la adresa: http://www.abaptistvoice.com/Romana/carti/Biserica,%20universala%20sau%20locala.pdf