Schimbarea formei de conducere a Adunării

Schimbarea formei de conducere a

Adunării

Al cincelea semn de apostazie al unei biserici false este:

Schimbarea formei de conducere a Adunarii, dintr-o turmă în care toţi sunt egali, dar cu sarcini și slujbe diferite, într-o piramidă ierarhică, în care clericii se deosebesc de mireni sau laici (oamenii de rând din popor). Acest lucru a devenit inevitabil deoarece modul congregaţional de conducere, nu este posibil acolo unde caprele spirituale depăşesc numeric oile. Ele trebuie conduse ierarhic deoarece natura lor lumească cere lucrul acesta (vezi Mat. 20. 24).

Cum ştii că biserica ta are deja cler? Păi, chiar dacă nu recunoaşte oficial, urmăreşte la primul botez pe care o să îl aveţi, la prima binecuvântare a copiilor sau la slujbele de înmormântare. Urmăreşte te rog cum o să vină pastorul sau pastorii îmbrăcaţi. Dacă au robe ceremoniale şi folosesc un limbaj diferit de cel al membrului de rând, să ştii că ai cler în biserică.

Forma de organizare şi funcţionare a Adunărilor primare era una democratică (Matei 18:17; Fapte 1:23-26; 6:3, 5-6; 15:23; 1 Cor. 5:4, 5 comp. cu 2 Cor. 2:6). Nimeni nu stăpânea peste ceilalţi, iar deciziile erau luate de membrii Adunării şi slujitorii le puneau în practică. Fiecare era membru activ, mădular funcţional în trup, după darul lui (Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:13-27); nimeni nu era consumator pasiv, care îşi plătea consumaţia apoi pleca acasă, aşa cum se obişnuieşte astăzi.

Alternativa omenească la acest sistem poruncit de Cristos, este iniţierea în seminare teologice urmat de cariera clericală şi sistemul piramidal. Domnul a prevăzut sistemul de conducere piramidal când a afirmat:

,,Ştiţi că domnitorii neamurilor domnesc peste ele şi mai marii lor le poruncesc cu autoritate. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru, şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob.” (Mat. 20. 24-27).

Au început să apară profesionişti ai amvonului/altarului, oameni ce fac carieră din „slujire” (Petru avertizează în această privinţă – 1 Petru 5:2). Au apărut de asemenea şi păstori-dictatori ce „stăpânesc” peste turmă (1 Petru 5:3; 3 Ioan 1:9-10)

Oamenii au creat o piramidă în adunarea lor, după ce au încetat să mai păstreze rânduiala Domnului: nivelul de jos este format din membrii obişnuiţi, nivelul al doilea din comitet, sfat de bătrâni sau bord de conducere, iar nivelul de sus este reprezentat de păstor sau păstori.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. S-au organizat şi dincolo de nivelul local, formând piramide mult mai mari. Unii au creat ierarhii, păstori ai păstorilor (a apărut chiar noţiunea de păstori juniori) şi în vârful piramidei au instalat un om numit preşedinte de uniune sau de asociaţie, după caz. Cel mai mare sistem bisericesc ierarhic este Biserica Romano-Catolică, papa fiind autoritatea supremă, considerat infailibil când vorbeşte de pe scaunul papal. Celelalte mai micuţe, ortodoxe, baptiste, penticostale, c.d. evanghelie, sunt mai micuţe deoarece nu sunt numeric cât catolicismul, dar practic sunt conduse după acelaş şablon piramidal, lumesc.

Alţii au creat comunităţi, uniunii, federaţii şi convenţii de biserici, toate formând o imensă piramidă, în al cărei vârf este instalat nu Cristos (căci El nu recunoaşte astfel de organizaţii), ci un om.

Sistemul acesta piramidal a fost întemeiat în multe cazuri cu intenţii bune, de a eficientiza mărturia în lume şi de a promova mai bine cauza lui Cristos. Dar, fiind un sistem omenesc, este imperfect şi ajunge inevitabil să intre în conflict cu modul de organizare rânduit de Cristos. Dacă acest sistem ar fi fost util planului de perpetuare şi dezvoltare a Împărăţiei lui Cristos, negreşit Domnul Isus l-ar fi folosit. Însă El a ales exact opusul acestui sistem.

Într-un astfel de sistem Adunarea îşi pierde scopul, calitatea membrilor se schimbă (devin pasivi) şi clerul preia responsabilităţile Adunării. Dacă Adunarea se schimbă în punctele fundamentale, încetează a mai reprezenta concepţia minţii divine şi a-L mai avea pe Cristos drept Cap, pierzând astfel prezenţa şi consimţământul Lui.

Concluzie:

Biserica unde eşti membru ce fel de conducere are, congregaţională în care toţi membrii sunt egali şi slujitorii duc hotărârea Adunării la îndeplinire sau are un mod ce conducere clerical, piramidal? Dacă are cler, biserica ta nu are forma de conducere poruncită de Domnul Cristos şi este o biserică după modelul lumii. Clerul îl poţi deosebi foarte repede după odăjdiile ce le îmbracă la actele cultice, în special la botez. Iar, pe de altă parte, nu poţi avea cler, fără ca să ai structuri piramidale bisericeşti, deasupra bisericii locale (comunităţi, uniuni, asociaţii, uniuni la nivel european apoi mondial reunite în Conciliul Mondial al Bisericilor). Dacă ai toate astea, şi nu ai ce a rânduit Domnul Cristos, cu tristeţe îţi spun, că modelul bisericii tale nu este cel al Adunării lui Cristos. Nu seamnănă cu Adunările primului secol, ci seamănă ca două picături de apă cu şablonul clerical al bisericii universale (catolice).