Citate despre conceptul de Adunare locală în primul secol

Citate despre conceptul de Adunare locală

în primul secol

a. Primii aşa ziş ,,părinţi ai Bisericii” (Dionisie, Irineu, Ciprian, Ignatius, Origen, Tertulian) nu cunoşteau ecclesia decât ca adunare locală (Crowell, Church Member’s Manual, p. 35, Boston, 1847).

Irineu (175-200) afirma: „Căci bisericile din Germania nu cred şi nu învaţă nimic diferit; nici cele din Spania, nici cele din Galia; nici cele din Răsărit; nici cele din Egipt; nici cele din Libia; nici cele întemeiate în regiunile centrale ale lumii.” (Graves, Old Landmarkism, p. 33).

b. Istoricul ecleziastic Mosheim spune: „În timpul celei mai mari părţi a acestui secol [al doilea], toate bisericile au continuat să fie, ca la început, independente unele de altele, nefiind legate între ele prin asociaţii sau confederaţii. Fiecare biserică era un fel de mică republică independentă, guvernată de propriile sale legi, care erau date, sau cel puţin aprobate de popor” (Institutes, vol. 1, p. 142).

c. John Owen susţine că pentru două sute de ani după Cristos, în nici un scriitor recunoscut nu există vreo menţiune a vreunei alt fel de biserică, diferită de o adunare sau congregaţie locală. (The Works, vol 20, p. 132)