Definiţie Ekklesia

Definiţie Ekklesia

Definirea cuvantului Ekklesia în dicţionare:

Dicţionar grec-român, Bărnuţ, Hubert, Kovacs „O adunare a unui grup de oameni chemaţi de la casele lor într-un loc public; întrunire a unui grup de oameni [pentru un anumit scop];

Thayer’s – „o adunare de oameni convocati intr-un loc public de sfat cu scopul de a delibera.”

Liddell & Scott – „o adunare de cetateni convocati de crainic, adunarea legislativa.”

Trench’s Synonyms – „adunarea legislativa formata din cei care aveau drepturile cetateniei intr-o cetate greceasca libera, adunata pentru conducerea treburilor publice.”

Seyffert’s Dictionary – „Adunarea poporului care avea in cetatile grecesti puterea deciziei finale in treburile publice.”

Ewing – „de fiecare data, cuvantul inseamna un corp organizat.”

Dana’s Eclessiology – „in utilizarea clasica, ekklesia a insemnat o adunare.”

Contextul formării cuvântului EKKLESIA, este Grecia antică, unde oraşele stat democratice erau conduse de adunări ale cetăţenilor, „ekklesii”, formate din cetăţenii care întruneau anumite condiţii de membralitate (trebuiau să fie bărbaţi, liberi, peste 18 ani). Strângerea cetăţenilor era anunţată de un crainic (convocator), numit „keryx”, iar cei convocaţi se numeau ekklestoi, care înseamnă „cei convocaţi, sau chemaţi” (Encyclopedia Britannica)

Ekklesia (ἐκκλησία) este corespondentul evreiescului qahal sau edhah, amandouă însemnând adunare sau congregaţie. În nici un caz aceste cuvinte nu înseamnă un număr de oameni care nu s-au adunat niciodată. În traducerea Septuaginta (a V.T. ebraic în greacă), qahal sau edhah, a fost redat prin ekklesia şi nu prin basilike (biserică).

κατὰ πάντα, ὅσα ᾐτήσω παρὰ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν Χωρηβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας λέγοντες Οὐ προσθήσομεν ἀκοῦσαι τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τὸ πῦρ τὸ μέγα τοῦτο οὐκ ὀψόμεθα ἔτι οὐδὲ μὴ ἀποθάνωμεν, (Deuteronom 18.16 traducerea Septuaginta – https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/septuagint-lxx/read-the-bible-text/bibel/text/lesen/stelle/5/180001/189999/ch/c4f1df51c7a9e22a3f72ef0c4d129518/ )

Termenul ekklesia nu este unul nou, ci este folosit și în Septuaginta având acelaș înțeles de strângerea/adunarea lui Israel. Nici unde în Septuaginta cuvantul ekklesia nu este tradus ca în Noul Testament biserică, sens ce produce mare confuzie pentru mulţi creştini.

Cuvântul Biserică, vine din grecescul basilike (în latină basilica) care la rândul lui derivă din termenii basileia, basileo.

basileo = împărat

basilea=împăraţie

basilike=clădire administrativă aparţinând împăratului. Acest termen nu apare niciodată folosit în N.T.

În limba română termenul provine din slavonul băsearecă şi este corect identificat cu o clădire de ortodocşi, catolici şi protestanţi.

De aceea cred că folosirea sa cu regularitate, pentru cunoscătorul sensului ekkleia, este o greşală intenţionată şi o distorsionare voită a adevărului. Toţi care folosesc cuvântul biserică traducând ekklesia, fac o insegeză periculoasă în text. Insegeză înseamnă să introduci în text, ceva ce textul nu spune. De aceea cine vrea să fie biblic trebuie să vorbească cuvintele lui Dumnezeu.

În traducerile din limba română din cauza tradiţiei s-a tradus intenţionat cu biserică. De fapt este o regulă bisericeasă veche ce nu permite abatere de la sensul tradiţional al anumitor cuvinte. Unele au fost schimbate intenţionat cum este sensul în discuţie, alte cuvinte au fost transliterate, ca de exemplu cuvintele har, botez, catapeteasmă, etc. Transliterarea este trecerea unui cuvânt dintr-o limbă în alta fără a i se traduce sensul. Se păstrează sunetul dar nu i se explică sensul.

Singura traducere românească din câte cunosc care a tradus corect sensul ekklesia, este traducerea G.B.V. Bucureşti 2001: http://biblia.ro/gbvn/ .

Un exemplu de astfel de utilizare al cuvântului ekklesia în Vechiul Testament, tradus corect cu adunare :

Deut. 18:16 (Cornilescu): „Astfel el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului,

Dumnezeului tău, la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: ,Să nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’”

Compară cu Deut. 4:10: „Adu-ţi aminte de ziua când te-ai înfăţişat înaintea Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: ,Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ; şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.”

Totdeauna sensul cuvântului ekklesia accentua nevoia unui convocator, un popor strans într-un punct geografic și anumite caracteristici ale celor stranși. În V.T. convocatorul ekklesiei era Moise, poporul convocat era cele 12 seminții care îndeplineau condițiile cerute de Dumnezeu, punctul geografic de întalnire era Cortul.

În ekklesia N.T., Convocatorul este Isus, convocatii sunt ucenicii ieșiți din lume ce primiseră evanghelia și botezul. In Luca 6 pe un platou vedem mai tarziu un punct geografic de o astfel de convocare.

Teologii moderni definesc ekklesia doar ca ,, mulțimea celor chemați de Dumnezeu” dar fără să fie stranși într-un anumit loc. Începutul ekklesiei fiind Cincizecimea din F.A. 2 , ekklesie în care intrii prin nașterea din nou și nu prin botezul în apă.

Cuvântul „ekklesia” apare în versiunea Cornilescu de 116 ori. De 108 ori este tradus „Biserică” şi de 8 ori „adunare”. De 36 de ori în Cornilescu cuvantul este folosit la plural (biserici, de 79 de ori la singular excluzând noțiunea de biserică universală vizibilă sau invizibilă (noţiuni pe care le vom aborda într-un articol viitor).

Cristos a folosit cuvântul „ecclesia”, în N.T. de 22 de ori. De fiecare dată El se referă la o Adunare locală și vizibilă existentă. În Matei 17, Isus spune:

,,Spune-i bisericii şi dacă nu ascultă de biserică..” Aceasta este adunarea locală. În Apocalipsa I, II şi III, Cristos foloseşte cuvântul ecclesia de 18 ori ,,către cele şapte biserici”, ,,îngerului bisericii din Efes” etc., şi în fiecare dintre acestea, în fiecare caz în parte nu este nicio îndoială că se referă la adunarea locală. Cristos este Cel care spune asta. Cel mai controversat verset este Mat. 16.18. Acolo ekklesia este folosit cu sens instituțional şi nu universal cum cred majoritatea creştinilor de azi. În articolul următor vom defini sensul instituţional al ekklesiei şi sensul generic.