Diferenţa între Adunare, Împărăţie şi Familia lui Dumnezeu

Diferenţa între Adunare,

Împărăţie şi

Familia lui Dumnezeu

Astăzi doresc să abordăm aceşti trei termeni, Familie, Împărăţie şi Adunare, din cauza cărora există atâta neclaritate şi confuzie în ekklesiologia de stăzi. Unii definesc Adunarea ca fiind una şi aceeaş cu Împărăţia (catolicii prin conceptul de biserică universală vizibilă), alţii o confundă cu Familia ( protestanţii prin conceptul de biserică universală invizibilă), iar alţii spun că Adunarea, Împărăţia şi Familia lui Dumnezeu este unul şi acelaş lucru. Exemplu trist al acestei din urmă confuzii, ne stau chiar baptiştii din România, care la punctul din Mărturisire – Despre Biserică, enunţă:

,,Noi credem şi mărturisim că, după Noul Testament, totalitatea credincioşilor, fără deosebire de rasă, naţionalitate, sau clasă socială, din toate timpurile, din cer şi de pe pământ, formează Biserica lui Hristos; Biserica Universală. Această Biserică nu este o organizaţie pământească vizibilă, ci este organismul viu, spiritual, al celor mântuiţi, adică al celor ce au crezut în Hristos şi au fost născuţi din nou”

(Citat preluat de la pag. 16, Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România – 2009)

Link: http://uniuneabaptista.ro/rubenword/wp-content/uploads/2011/10/Marturisirea-de-Credinta.pdf

Scriptura face o diferenţiere clară între aceşti trei termeni după cum urmează:

 1. Diferenţa evidentă de terminologie şi înţeles:

 1. Familie: în greacă „patria” – patriarhii – descendenţă;

 2. Împărăţie: în greacă „basileia” legea, mediul şi persoana unui rege;

 3. Adunarea: în greacă „ekklesia” „congregaţie”, „adunare”;

2. Diferenţa evidentă în relaţia cu Dumnezeu:

 1. Familia – relaţia este de tip filial;

 2. Împărăţia – relaţia este de tip cetăţenie;

 3. Adunarea – relaţia este de tip membralitate;

 1. Diferenţa evidentă în ceea ce priveşte conţinutul/ dimensiunea:

 1. Familia îi include pe toți sfinții din cer, precum şi pe cei care trăiesc acum pe pământ (Efeseni, 3:15);

 1. Împărăţia se referă la guvernarea lui Dumnezeu peste întregul Univers, dar în ceea ce priveşte Împărăţia Lui spirituală pe pământ, îi include pe toţi sfinţii prezenţi pe pământ la un moment dat (Matei, 13 – exemplele pildelor);

 2. Adunarea include credincioşi botezaţi, adunaţi din Împărăţia şi Familia lui Dumnezeu pe pământ (Fapte, 2:41);

 1. Diferenţa evidentă în ceea ce priveşte modul de integrare:

a. Familia: în familie intri prin naştere, devenind copil al lui Dumnezeu (1 Ioan, 3:18);

b. Împărăţia: în Împărăţie te integrezi prin puterea strămutării (1 Coloseni, 1:13);

c. Adunarea: în adunare te integrezi prin afundarea în apă (Fapte, 2:41);

5. Diferenţa evidentă în ceea ce priveşte originea:

a. Împărăţia a început odată cu crearea Universului (Psalmul, 103:19), în timp ce împărăţia spirituală pe pământ a început cu primul om salvat de la cădere (Adam) în Geneza, deci, născut în Împărăţia Fiului dragostei Lui (Coloseni, 1:13, Geneza, 3:15, Fapte, 10:43). În sensul cel mai larg, îi include pe toţi care mărturisesc mântuirea (Matei, 13 – sămânţa adevărată şi zizania ,,neghina cum îi zice Cornilescu”).

b. Familia a început cu naşterea din nou a primului copil al lui Dumnezeu (Geneza, 3:15) (naşterea din nou a existat înaintea Cincizecimii (Ioan, 3:3-11, Ezechiel, 44:71).

c. Adunarea a început cu prima venire a lui Cristos şi cu ,,materialele” (pietrele vii) pregătite de Ioan Botezătorul – Fapte, 1:21-22; Luca, 1:17; şi cu primele slujbe așezate în Adunare – 1 Corinteni, 12:28. Primii membri şi temelia Adunării se regăsesc în Noul Testament (Evanghelii), nu în Vechiul Testament (Efeseni, 2:20).

 1. Diferenţa evidentă în ceea ce priveşte relaţiile interne:

 1. Familia: oamenii pot trăi în afara Adunării (1 Corinteni, 5:11, 2 Tesaloniceni, 3:6; Fapte, 10:43.);

 2. Împărăţia: oamenii pot trăi în afara Adunării (Fapte, 10:43, 2 Tesaloniceni, 3:6);

 3. Adunarea: aplicând disciplina, oamenii pot fi excluși din adunare, dar aceasta nu înseamnă că ei sunt eliminaţi din Familie sau din Împărăţie (1 Corinteni, 5:11; 2 Tesaloniceni 3:6);

 1. Diferenţa evidentă în ceea ce priveşte locul:

 1. Familia se referă la oamenii din cer și de pe pământ (Efeseni, 3:15).

 2. Împărăţia se referă la oameni din întreaga lume – „ţarina este lumea” (Matei,13:38).

 3. Adunarea se referă la localizarea într-un spaţiu geografic – „Adunarea lui Dumnezeu care este în Corint” (1 Corinteni, 1:2), sau Adunarea care este in casa lui Acuila şi Filimon (1 Cor.16.19 şi Filimon 1.2);

 1. Diferenţa evidentă în ceea ce priveşte factorul de unitate:

 1. Familia: în familie se realizează prin aceeaşi naştere, acelaşi Duh, aceeaşi speranţă şi acelaşi Tată

 2. Împărăţia: în împărăţie este realizată prin acelaşi tip de credinţă faţă de acelaşi Împărat

 3. Adunarea – în adunare se realizează prin aceeaşi doctrină, aceeaşi mărturisire şi acelaşi botez (Fapte, 2:41, 42; Efeseni 4.5.);

 1. Diferenţa evidentă în ceea ce priveşte relaţia cu Evanghelia şi mântuirea:

 1. Familia: oameni mântuiţi prin aceeaşi Evanghelie, prin aceeaşi modalitate, de acelaşi Mântuitor, instantaneu, prin naşterea din nou;

 2. Împărăţia: oameni din familie care trăiesc acum pe pământ;

 3. Adunarea: oameni născuţi în familie, ajunşi cetăţeni ai Împărăţiei prin mântuire ÎNAINTE, pot deveni membri ai adunării prin mărturisirea de credinţă şi botezul în apă. (Fapte, 2:41, 42);

 1. Aplicaţiile evident diferite:

 1. Biblia vorbeşte despre „Evanghelia Împărăţiei”, dar niciodată nu foloseşte aceleaşi cuvinte când se referă la Familie sau Adunare.

 2. Biblia vorbeşte despre „cheile Împărăţiei”, dar niciodată nu foloseşte aceleaşi cuvinte când se referă la Adunare sau la Familia lui Dumnezeu.

 3. Termenul „mădular” nu este folosit niciodată în Scriptură pentru a-i descrie pe cei din Împărăţia sau Familia lui Dumnezeu, ci numai pe cei din Adunările Domnului.

 4. Adunarea este numită „trup”, „casă” şi ,,mireasă”, dar Împărăţia şi Familia nu sunt niciodată numite aşa.

 5. Isus zice: „spune-l Adunării!”, dar nu zice niciodată „spune-l Împărăţiei sau Familiei”

 6. Termenii „Împărăţie” şi „Familie” sunt folosiți numai la singular, însă termenul „Adunare” este folosit la plural de 36 de ori, iar la singular de 79 de ori.

 7. Un „frate” poate fi exclus din Adunare de către alţi fraţi ce exercită disciplina Adunării, însă nicio acţiune umană disciplinară nu poate scoate pe un „frate” în afara Împărăţiei sau Familiei lui Dumnezeu (1 Corinteni, 5:11; 2 Tesaloniceni, 3:6, 14).

 8. Împărăţia mărturisitoare conţine „ zizania (neghina)” (Matei, 13), iar Adunarea conţine persoane ca Iuda, însă Familia lui Dumnezeu conţine doar credincioşii adevăraţi, născuţi din nou.

 9. Împărăţia și Familia conţin oameni fără botezul în apă
  (toți credincioșii din perioada dinaintea Noului Testament), dar mărturisirea mântuirii şi botezul în apă sunt condiții prealabile obligatorii pentru a deveni membru al Adunării (Fapte, 2: 41, 42)

 10. Citim despre „bătrâni” şi „apostoli” din Adunare, dar niciodată nu este folosit un asemenea termen pentru a-i descrie pe slujitorii din Împărăţie şi Familie.

 11. Adunării îi sunt atribuite denumiri geografice: Adunarea lui Dumnezeu din Corint, însă nu este niciodată folosită vreo denumire geografică pentru a descrie Împărăţia sau Familia lui Dumnezeu.

 12. Adunarea este descrisă ca fiind „zidită” şi „bine închegată”, dar astfel de termeni nu sunt folosiţi pentru a descrie Împărăţia sau Familia lui Dumnezeu.

 1. Tipuri opuse de împărăţie, familie şi adunare:

 1. Împărăţia întunericului (Coloseni, 1:13), „lumea”, (Ioan, 17:9).

 2. Familia lui Satan – (Ioan, 8:44; Geneza, 3:15) „sămânţa”.

 3. Adunarea lui Satan – (Apocalipsa, 17:15; 18:14); – „sinagoga Satanei” (Apocalipsa, 2:9), fecioare „stricate” (2 Corinteni 11:3-4).

 1. Diferenţa în ceea ce priveşte locul final:

 1. Familia: mulţi mântuiţi vor locui în afara Noului Ierusalim de pe pământul cel nou (Apocalipsa, 21:24) şi vor fi invitaţi la nuntă (Apocalipsa, 19:8-9) şi vor avea parte de frunzele „pomului vieţii” (Apocalipsa, 22:2).

 2. Împărăţia: mulţi mântuiţi vor locui în afara Noului Ierusalim de pe pământul cel nou (Apocalipsa, 21:24) şi vor fi invitaţi la nuntă (Apocalipsa, 19:8-9) şi vor avea parte de frunzele „pomului vieţii” (Apocalipsa, 22:2).

 3. Adunarea este Mireasa îmbrăcată în alb (Apocalipsa, 19:6-7) şi va mânca din pomul vieţii (Apocalipsa, 2:7) şi va locui înlăuntrul cetăţii (Apocalipsa, 22:1-3).

Acestea sunt diferenţe vizibile punctate foarte bine de fratele şi prietenul nostru Mark W. Fenison. Au fost preluate din cartea sa, Împărăţia, Familia şi Adunarea lui Dumnezeu. Sper ca aceste aspecte scoase de el în evidenţă să ne provoace la studiu şi Domnul să ne de-a har şi înţelegere fiecăruia dintre noi, după măsura hotărâtă de El.

1 Deși în Vechiul Testament învierea spirituală nu este numită „naștere din nou”, expresia fiind una nou testamentară, procesul a existat și atunci și se realiza în același mod ca în Noul Testament, prin intervenția directă a lui Dumnezeu care învia spiritul mort al omului.