Despre botez sau Botezul naivilor

Despre botez

sau

Botezul naivilor

Botezul este printre cele mai importante învățături ale Scripturii deoarece el te poate introduce într-o Adunare adevărată sau într-o biserică falsă. În funcție de el, ai o slujire acceptată înaintea lui Dumnezeu sau nu.

Nu vorbim de mântuire aici aşa cum cred unii. Mulţi confundă botezul fals cu mântuirea deoarece cred că ,,botezul nu mântuieşte dar face parte din mântuire”?!!!

1. De ce nu este valid pentru un botez să ai doar:

– o mărturie la nivel declarativ

– o singură afundare în apă

– rostirea unei formule ca să de-a validitate actului

– să invoci maturitatea ca singur argument

– sinceritatea celui ce te botează

– invocarea sincerității tale

2. De ce nu este deajuns doar sinceritatea ta:

– nu ne putem baza pe noi (pe instinctele noastre)

– nu ne putem baza pe o inimă înșelătoare și de deznădăjduit de rea

– în botez sunt împlicate 2 persoane nu doar una sinceră

3. Botezul trebuie să te identifice cu:

– moartea, îngroparea și învierea lui Cristos

– moartea, îngroparea și învierea ta față de păcat

– cu învățătura celui ce te botează; ex: decă eu cred ca și catolicii nu mă duc să mă boteze baptiștii sau martorii;

– numărul membrilor la care te-ai alăturat; ex: nu poți spune m-am botezat la mormoni ca să fac parte dintr-o biserică ortodoxă;

– fondatorul religiei respective; ex: botezul luteran te identifică cu religia concepută de Martin Luther, cel branhamist cu religia lui W.M. Branham, etc.

Botezul biblic este parte din ,,Marea trimitere”. ,,Marea trimitere” include: a merge, a face ucenici, a fi scufundați în apă și apoi învățați tot ce a poruncit Cristos. ,,Marea trimitere” ca model de împlinire o avem pusă în practică în F.A.2. Botezul biblic al ,,Marii trimiteri”, te identifică cu botezul lui Cristos, cu doctrina Sa și cu Adunarea zidită de El.

Dacă biserica ta are fondator un reformat (Luther, Calvin, Zwingli, Henric al 8-lea) sau pe unul din valul restauratorilor ( John Smyth, George Fox, John și Charles Wesley, George Muller, Charle Parham, Ellen G. White, etc.), botezul tău te-a identificat cu originea, doctrina și practica lor. Dacă biserica ta predică doar o jumătate de adevăr, vei fi identificat doar cu acea jumătate predicată de fondatorul bisericii tale și nu cu credința dată sfinților odată pentru totdeauna.

4. Nu poți aduce niciodată argumente de genul:

– nu-mi pasă cui m-am supus să mă boteze, atâta timp ce eu am credința mea proprie

– în botez contează doar credința mea și atitudinea mea față de Cristos

– nu contează ce crede biserica ce mă botează, contează doar să fiu născut din nou, matur și sinceritatea mea. Ba, contează foarte mult și cine te botează deoarece în apă intră nu doar candidatul ci și administratorul botezului.

– nu mă interesează dacă a avut sau nu autoritate administratorul botezului meu (administratorul fiind totdeauna o biserică prin intermediul unui bărbat ordinat). Ar trebui să te intereseze deoarece autoritatea este cea care dă validitate sau anulează actul botezului tău.

5. Un botez ca să fie valid trebuie să îndeplinească 4 condiții:

– candidat scriptural: persoană matură, responsabilă de faptele sale și născută din nou

– motiv scriptural: o identificare cu moarte, îngroparea și învierea lui Cristos. Nu îți dă mântuirea sufletului.

– mod scriptural: o singură scufundare în apă, nu turnare sau stropire

– administrator scriptural: o Adunare printr-un reprezentant autorizal al ei, Adunare ce trebuie să aibe o succesiune neîntreruptă de la Cristos. Adunare ce nu are originea în catolicismul răsăritean sau apusean, în reformă sau bisericile restauratorilor.

6. Dacă nu ești botezat până acum, nu te boteza până nu întrebi administratorul tău:

– din ce denominaţie de biserici sau cult religios face parte

– care este denumirea ei în România și cum se denumește în afară

– cine a întemeiat mișcarea respectivă

– anul când a fost fondată și țara de origine

– şi dacă ei se mai identifică cu ce a învăţat şi practicat acel fondator al lor.

Este important şi lucrul acesta deoarece multe din bisericile de astăzi îşi reneagă fondatorul uman şi nu se mai identifică cu ce a predicat acesta, evoluând în timp. Unele biserici îşi detestă fondatorul în anumite practici şi dogme (spre exemplu Darby este detestat de Creştinii după Evanghelie că boteza prunci), iar alţii dacă le-ar învia acum fondatorul şi i-ar vedea ce cred în prezent s-ar lepăda de ei şi nu i-ar recunoaşte de urmaşi ( spre exemplu Menon Simons, pe menoniţii ce azi nu mai botează prin afundare, ci prin turnare).

De ce trebuie ştiute şi cercetatea toate astea? Deoarece botezul care îl vei primi te va identifica cu originea, doctrina și practica bisericii care te botează. Dacă ești botezat de o biserică întemeiată de un om, vei avea un botez fals, chiar dacă tu ești sincer, ai un motiv biblic, ești matur și chiar născut din nou. În botez nu contezi doar tu şi atitudinea ta, ci și administratorul botezului tau.