Test pentru botez

Test pentru botez

1 Care este evanghelia adevărată: evanghelia mântuirii prin har sau a mântuirii prin fapte?

2 Poate o Adunare adevarată să predice o evanghelie falsă?

3 Dacă o Adunare predică o evanghelie falsă, poate fi ea o Adunare a lui Cristos?

4 Dacă Adunarea nu mai este a lui Cristos poate ea să administreze un botez valid?