Este botezul lui Ioan, botezul lui Isus?

Este botezul lui Ioan,

botezul lui Isus?

1. Da, botezul lui Ioan este botezul lui Isus, botezul apostolilor şi al acelora care l-au primit din mâna lor în primul secol.

De unde ştim că botezul lui Ioan este botezul lui Isus? Din două pasaje foarte clare din Biblie:

,,Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el” (Matei 3.13)

,Şi tot poporul care a auzit şi vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, fiind botezaţi cu botezul lui Ioan; dar fariseii şi învăţătorii legii au respins pentru ei înşişi hotărârea lui Dumnezeu, nefiind botezaţi de el.” (Luca 7.29-30).

Nimeni nu obiectează că Isus Domnul a fost botezat de Ioan, dar obiectează că botezul lui Ioan a fost dat mai departe de Domnul prin apostoli. Urmăriţi vă rog ce spune textul cu privire la predicarea lui Isus:

,,Şi tot poporul care a auzit şi vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, fiind botezaţi cu botezul lui Ioan; dar fariseii şi învăţătorii legii au respins pentru ei înşişi hotărârea lui Dumnezeu, nefiind botezaţi de el.” (Luca 7.29-30).

Domnul Isus Însuşi spune asta despre predicarea Sa şi a apostolilor şi nu despre predicarea lui Ioan în pustie. Domnul Isus spune clar:

– au fost persoane depravate (vameşii) care au auzit vestea bună

– au dat dreptate lui Dumnezeu în cele auzite

– după care au fost botezate de apostoli cu botezul lui Ioan

2. Pentru cei care cred că botezul apostolilor în perioada de când îi cheamă Domnul la El, până la Cincizecimea din F.A.2, este diferit de al lui Ioan am câteva întrebări:

– cine a fost primul care aduce un alt botez în apă pe scenă diferit de al lui Ioan?

– acea persoană a avut o însărcinare tot de la Dumnezeu la fel ca cea a lui Ioan?

– acea persoană a fost botezată în prealabil sau a fost una nebotezată? Dacă era deja botezată, înseamnă ce deja se supunea unei autorităţi existente şi lucra sub aceeaş autoritate. Dacă nu se supunea autorităţii respective înseamnă că lucra fără autoritate şi lucrarea îi era nerecunoscută de Dumnezeu.

– de ce Scriptura nu ne spune nimic despre această schimbare de plan a lui Dumnezeu?

– dacă se schimba botezul în apă într-un interval atât de scurt (aprox. 6 luni până ce Isus este botezat şi El însuşi începe să boteze prin ucenicii Săi), de ce nu a fost anunţat lucrul acesta chiar de Ioan, iniţiatorul primului botez?

– de ce nu găsim nimic în Scriptură scris despre acest lucru destul de important?

– oare să fie botezul un lucru atât de nesimnificativ încât să se păstreze tăcere cu privire la el?

– amintiţi-vă că botezul mergea mână în mână cu evanghelia. De ce evanghelia a rămas aceeaş şi s-ar fi schimbat doar botezul? Aceeaş evanghelie a lui Ioan a fost predicată de Domnul Isus, de apostoli, de ucenicii lor şi de noi astăzi. De aceea se spune: Un Domn, o credinţă, un botez. Unul singur nu mai multe.

3. Acum am 5 întrebări cu privire la faptul cum privea Isus afundarea lui Ioan:

– Afirmă Domnul Isus, sau autorii inspiraţi, că El şi ucenicii Lui aveau din partea lui Dumnezeu o însărcinare directă, asemenea lui Ioan? Din câte ştiu eu, nu.

– A spus Isus vreodată ceva rău despre botezul lui Ioan? Ceva care să îi arate invaliditatea după ce El Însusi a început să boteze? Nu, din câte ştiu, cei ce nu acceptau mesajul şi botezul lui Ioan , erau aspru mustraţi.

– A botezat Isus pe cineva botezat de Ioan, ca să demonstreze că botezul lui Ioan îşi încetează validitatea sau că este inferior „botezului creştin”? Dacă faceau asta trebuiau să se boteze şi ei, inclusiv Domnul Isus!

– Dacă botezul lui Ioan îşi înceta validitatea după începerea botezului „creştin” de Isus, atunci de ce Isus nu l-a oprit pe Ioan să mai boteze, acesta botezând pentru o vreme în paralel? De ce Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis pe Ioan să boteze, nu i-a spus nimic? Nu doar ca Isus nu l-a oprit, dar nu a spus nimic negativ despre asta şi nu a re-botezat pe nimeni botezat de Ioan.

– Putem presupune oare ca Isus a preluat mesajul lui Ioan, dar nu şi botezul, mai ales că acestea sunt legate unul de altul?

4. Motivele pentru care este privit ca nevalabil botezul lui Ioan:

– pentru că se spune că este botezul pocăinţei şi nu ,,cel creştin”. Oare nu Cel mai mare Om de sub soare a avut botezul pocăinţei? Dacă l-a avut El, noi de ce să nu îl avem? Nu am fost învăţaţi de Pavel să călcăm pe urmele Lui? Apropo cine i-a dat denumirea de ,,creştin” că eu nu am găsit-o în Biblie? Cine a făcut diferenţa asta în Biblie?

– se crede că Adunarea a luat fiinţă la Cincizecimea din F.A. 2 şi nu în timpul lucrării pământeşti a Domnului Isus;

– se crede că botezul în Duhul este cel important şi prin el devii automat membru în biserica universală invizibilă (concept nescriptural inventat de Augustin catolicul);

Concluzie:

Ioan a fost singura persoană de sub cer cu autoritate directă de la Dumnezeu de a afunda fără ca el să fie afundat în apă. El a afundat o parte din primii apostoli şi pe Cristosul promis de veacuri. După ce Cristosul îşi cheamă ucenicii lui Ioan după El, îi autorizează să predice evanghelia şi să boteze cu botezul pe care ei înşişi îl recunoscuseră ca dreptate a lui Dumnezeu. Îi autorizează cât stă printre ei pe pământ cât şi în Marea Trimitere care ţine cât timp El este plecat de la ei.

Toţi cei care respingeau în generaţia aceea cât şi după, botezul lui Ioan şi al lor, trebuiau priviţi ca unii care respingeau hotărârea lui Dumnezeu cu privire la ei.

Tu ce atitudine ai faţă de lucrarea şi implicit botezul lui Ioan? Îl vezi ca scriptural sau expirat? Poţi spune că îi crezi mesajul dar să îi respingi botezul? Păi tocmai în asta consta botezul, în faptul că i-ai crezut vestea cu privire la Cristos, te-ai pocăit de păcatele tale şi ai dat dreptate lui Dumnezeu mergând să fii afundat în apă.