Sfârşitul soliei lui Ioan

Sfârşitul soliei lui Ioan

Din punct de vedere uman, un sol îşi încheie lucrarea când cele anunţate de el îşi găseau împlinirea. La fel cred că trebuiau să se împlinească lucrurile şi în cazul soliei lui Ioan Afundătorul. El a fost predestinat să se nască pe pământ pentru scopul pe care îl fixase Dumnezeu pentru el încă din planul etern şi anume:

– să pregătească Domnului un popor bine pregătit care să-L primească pe Regele universului (Ioan 1.23);

– şi să prezinte Regele (Unsul) înaintea poporului pregătit (Ioan 1.29).

Dumnezeu îi dăduse lui Ioan semnul după care îl va cunoaşte pe Mesia (Ioan 1.33) moment în care el trebuia să-L prezinte public celor ce Îl aşteptau. În acel moment cred că lucrarea lui Ioan trebuia să înceteze ca sol şi să mute reflectorul de pe sine pe Mesia. Ioan trebuia nu să înveţe şi să boteze în paralel cu Cristos (Ioan 3. 22-23 şi 4.1), ci să se alăture grupului de ucenici ai lui Isus şi să continue lucrarea urmând pe Domnul pe care-l vestise poporului. Isus trebuia să crească iar Ioan trebuia să se micşoreze (Ioan 3.30). Ioan trebuia să se de-a la o parte şi să facă loc pe scenă Aceluia care era mai mare ca el, Dumnezeu şi Om în acelaş timp.

Probabil datorită faptului că Ioan este găsit botezând în paralel cu apostolii Domnului, face pe mulţi să vorbească cu buze uşuratice toată lucrarea lui Ioan inclusiv botezul. Oricum el a botezat şi a strâns ucenici o scurtă perioadă de timp deoarece este arestat şi decapitat de Irod. După moartea sa cu siguranţă toţi cei care urmaseră pe Ioan s-au alipit în timp celorlalţi ucenici ai Domnului.

Nici unde în Scriptură nu se afirmă despre ei că ei ar fi continuat mai departe lucrarea lui Ioan, au evanghelizat şi botezat pe cont propriu. De fapt Ioan nu a delegat pe nimeni dintre ai lui să ucenicizeze şi să boteze. Ei au rămas doar la statutul de elevi. Domnul Isus în schimb a făcut-o deoarece El este Începutul şi Capul Adunării. El şi-a zidit-o în timpul lucrării Sale pământeşti, nu Ioan, nu vreun apostol sau altcineva (Matei 16.18).

Eu unul înţeleg că datorită faptului că a lucrat în paralel cu Cristos, o scurtă perioadă de timp după ce şi-a încetat oficial solia, unii creştini îl percep pe Ioan ca pe unul ce face tranziţia de la iudaism la creştinism. De aceea îl privesc ca pe un profet Vechi Testamental şi botezul lui îl dau ca pe o continuare a botezului prozelit sau al spălărilor ritualice evreieşti. Ei numesc creştinism doar ce a început Cristos şi aruncă în Vechiul Testament lucrarea şi botezul lui Ioan.

Domnul să ne de-a har şi ochi să vedem ambele lucrări la adevărata lor valoare.