Ce nu este botezul lui Ioan

Ce nu este botezul lui Ioan

Botezul biblic al lui Ioan nu este:

1. O practică Vechi Testamentală practicată încă din timpul Legii mozaice. Mulţi din cei ce cred că Adunarea a înlocuit Israelul şi nu mai dau nici o şansă acestuia în Mileniu, cred că botezul lui Ioan, este o continuare sau adaptare a afundărilor sau spălărilor ritualice evreieşti şi a botezului prozeliţilor.

Argumentul acestora este că toţi prozeliţii ce treceau la iudaism erau botezaţi în apă şi drept consecinţă toţi ce trec la creştinism trebuie afundaţi la fel. Pentru bărbaţi, ritualul convertirii la iudaism a păgânului, consta în esenţă din circumcizie, care marchează intrarea în „Legământul lui Avraam” (în cazul celor deja tăiaţi împrejur, se practică o circumcizie simbolică, luând doar o picătură de sânge), şi din tevila, cufundarea completă într-o baie rituală sau orice altă apă desemnată în acest scop. Pentru femei, ritualul de bază este tevila o afundare completă în apă.

O astfel de poziţie cum că este o continuare a botezului prozeliţilor nu stă în picioare. Nu este nici o continuare sau adaptare a botezului prozeliţilor pentru ,,vremuri de reformă spirituală” deoarece:

– Ioan Botezătorul la început a afundat în apă iudei nu prozeliţi. La început toţi candidaţii lui Ioan au fost doar evrei, prozeliţii şi neamurile au fost afundate mai târziu de ucenici;

– Ioan trata la fel pe iudei, samariteni şi pe prozeliţi la fel cum au făcut-o mai târziu şi ucenicii cu samaritenii, grecii şi romani. Toţi erau morţi în păcat, trebuiau să fie regeneraţi să creadă în Mesia (Cristosul), trebuiau să dovedească roade de pocăinţă, apoi îi afunda în apă;

– Ioan Afundătorul nu a adresat o chemare colectivă naţiuni iudaice la pocăinţă ci a avut o chemare individuală. De ce? Pentru că mântuirea nu era una colectivă ci una individuală. De la Ioan încoace poporul Domnului se forma din iudeul născut din nou + aleşii dintre barbari (neevrei);

– botezul prozelit sau spălarea ritualică iudaică era aparent un ceremonial de purificare exterioară a trupului pe când botezul lui Ioan punea accentul pe o viaţă regenerată de Duhul, pe schimbarea gândirii şi aducerea de roade vizibile făcute în pocăinţă;

– în botezul prozelit, păgânul ce voia să devină ,,iudeu” se îmbăia singur iar în botezul lui Ioan, trebuia un administrator autorizat de Dumnezeu.

Întrebarea mea este: unde în Legea lui Moise poruncea un astfel de ritual pentru prozelit? Există o poruncă Dumnezeiască în Lege în sensul acesta? Eu unul nu am găsit. Tu ai găsit? Dacă da, vreau capitol şi verset. Singurii pe care am găsit că îi îmbăiau, ungeau şi îi iniţiau ritualic erau preoţii leviţi şi marele preot (Exod 29.4; Levitic 8.6-36).

Ce observ eu mai degrabă este că tradiţia evreiască are un cuvânt de spus în aceste botezuri decât Scriptura. Ştim că învăţătorii Legii şi fariseii erau experţi când venea vorba de reguli şi sarcini de purtat. Însuşi Domnul Isus a avut cuvinte grele de apostrofat cu privire la tradiţiile lor: Tu ce crezi că ar fi trimis Dumnezeu pe Ioan să continue sau să adapteze o tradiţie iudaică, să o sfinţească ca mai apoi să o facă rânduială a Noului Legământ? Eu nu cred că acesta este modul de lucru al Domnului. Nu a făcut aşa nici cu tradiţia iudaică nici cu sărbătorile păgâne antice sau moderne.

2. Un botez premergător celui creştin iniţiat de un preot levit. Cu toţii ştim că Ioan Afundătorul era levit din ceata lui Abia la fel ca tatăl său Zaharia (Luca 1.5). Dar mai ştim că Ioan fiul lui Zaharia, a urmat calea pustiei până în jurul vârstei de 30 de ani şi nu a urmat ceata tatălui său să slujească la Templu. Putem spune că:

– lucrarea lui Ioan a fost o continuare a Legii mozaice ce treptat a luat o formă levito-mesianică? Nu, pentru că aceştia au respins lucrarea sa. Îl negau chiar ca profet în cercurile lor restrânse;

– a lucrat Ioan fiul lui Zaharia sub autoritatea lui Ana sau Caiafa, în pustia Iudeii predicând evanghelia şi botezând născuţii din nou în apele Iordanului? Nu.

– a lucrat el pe placul preoţimii levite sau a grupărilor religioase din vremea sa? Nu.

– a lucrat el având autoritate de la oameni sau de la Dumnezeu? A avut autoritate doar de la Dumnezeu. El a fost trimis – Marcu 1.2-4.

– dacă a început cu autoritate de la Dumnezeu un alt tip de lucrare, oare nu mărturisea că vechiul sistem al Legii se încheiase?

– De ce spune atunci Domnul Isus că: ,,Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; şi că de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală”?(Luca 16. 16).

– conform acestui verset putem afirma că Ioan era un profet al V.T. sau cum afirmă unii puţin mai curajoşi că a fost un profet cu un picior în V.T. şi cu celălalt în N.t.? Eu cred că nu putem afirma astfel de lucruri deoarece Domnul Isus a spus: ,, Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan” nu ,,şi după Ioan” până la cruce, înviere, înălţare sau Cincizecime.

3. Un sacrament sau o taină. În conceptul bisericii universale sacramentul este definit ca: ,,un semn văzut, orânduit de Isus Cristos, prin care dobândim harul nevăzut, pentru sfinţirea sufletelor noastre” definiţie preluată de la: Credinţa catolică Despre sacramente: http://www.credinta-catolica.ro/catehismul-romano-catolic/despre-sacramente/.

Această biserică promovează 7 taine printre care prima este Botezul; 2. Mirul; 3. Euharistia (cina); 4. Pocăinţa; 5. Maslul; 6. Preoţia; 7. Căsătoria.

Deci, botezul biblic al lui Ioan nu este o continuare sau adaptare a afundărilor sau spălărilor ritualice evreieşti şi a botezului prozeliţilor. Nu este un botez premergător celui creştin iniţiat de un preot levit şi nici un sacrament ce dă har celui ce îl primeşte.