Cu ce mă identific în botez ?

Cu ce mă identific în botez ?

Botezul biblic mă identifică public cu:

evanghelia Sa, evanghelie ce o găsim enunţată de Pavel în 1 Corinteni 15.3-4.:

V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. (Romani 6.4-5).

– credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna (Iuda v.3);

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.

– adevărul fundamental al noii vieţi în Cristos (Romani 6.4);

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

– adevăratul Dumnezeu al Bibliei (Matei 28.19);

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

– Adunarea lui Cristos (Mesia) care este numită metaforic trupul Său (F.A.2. 41,47);

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

– iertarea păcatelor făcută de Domnul Isus (motiv pentru care botezul este numit ,,spre pocăinţă” sau ,,al pocăinţei”), (Luca 24.47);

Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.

– speranţa mea în învierea trupului la glorificare în ziua răpirii (1Cor. 15. 17, 19-20, 29);

Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,

Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.

Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu învie morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi?

– sistemul de credinţă şi practică al administratorului ce te afundă în apă (F.A. 2.41-42).

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.

Observaţi că Domnul Isus a autorizat administratorul scriptural al botezului să îi înveţe pe cei botezaţi (Matei 28.20): ,,Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.

Supunerea candidatului faţă de administrator semnifică 2 lucruri:

ai ales să te identifici public cu administratorul

ţi-ai luat angajament public de a accepta să fi învăţat de acel administrator

Conform exemplelor din Noul Testament, botezul trebuie să fie administrat de cineva care este un representant public al tuturor adevărurilor menţionate mai sus. Cu toate acestea astăzi, nu doar că rânduiala a fost pervertită, dar cei ce predică ,,o altă evanghelie” şi cred într-un ,,alt Isus” şi lucrează printr-un ,,alt duh” (2 Corinteni 11.4), pozează drept administratori autorizaţi ai botezului Nou Testamentar.

Administratorul (Adunarea printr-un bărbat ordinat) răspunde de botezul tău, NU TU CA ŞI CANDIDAT! El te IDENTIFICĂ PUBLIC CU CREDINŢELE SALE, altfel, nu te-ar boteza.

Tu cititorule cu ce sistem de credinţă te-ai identificat public? Biserica care te-a botezat în apă, este una care crede evanghelia harului sau a faptelor? Are ea botezul cu care a fost botezat Isus Cristos? Păstrează ea toată credinţa ce a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna?

Dacă acel administrator nu învaţă acele adevăruri fundamentale cu care botezul te identifică public, atunci tu doar ai fost udat şi nu botezat biblic.