Formule de botez

Formule de botez

Abordez acest aspect al formulelor de botez, deoarece sunt unii care învaţă că dacă nu rosteşti neapărat: ,, te botez în Numele lui Isus”, nu e botezul valabil. Tot ei vin şi spun că formula din Matei 28.19, nu a existat în originalul grecesc ci a fost adăugată de ceea ce se numea biserica catolică după conciliul de la Niceea.

Personal cred că nu neapărat invocarea unei formule dă validitate actului botezului ci autoritatea care stă în spatele actului afundării. În Scriptură sunt 5 cazuri de formulă diferită dar care fac referire la unul şi acelaş botez. Să le luăm pe rând.

1. Doresc să spun că de la început Ioan botezătorul afunda pe candidaţii scripturali fără să rostească o formulă. Scriptura păstrează tăcerea în aspectul acesta. Cel puţin la începutul lucrării sale nu putea să le spună acestora ,,te botez în Numele lui Isus”. Candidaţii nu ştiau despre numele Isus deoarece nu fusese încă descoperit lumii ca Miel înjunghiat (Ioan 1.29-34). Ei credeau în Mesia a cărui venire iminentă era anunţată de Ioan, dar nu Îl identificau încă cu Isus din Nazaret. Cred că autoritatea conta deoarece era trimis de Dumnezeul Triunic.

2. În Matei 28.19, Domnul rosteşte ,,în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh”, deoarece Adunarea Sa era acum autorizată de Dumnezeul Triunic să efectueze Marea Trimitere. Ea conţinea: predicarea evangheliei, botez şi ucenicie (trimitere identică cu cea a lui Ioan).

,,Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. (Matei 28:19)

3. În F.A. 2.38, Petru şi apostolii ascultători de Marea Trimitere înfăptuiesc ce le-a poruncit Domnul cu câteva zile în urmă. Ei predică evanghelia, Duhul naşte din nou oameni, ei îi botează ,,în Numele lui Isus Hristos” apoi îi ucenicizează în Adunare:

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. (F.A. 2.41-42).

4. În F.A. 8.16, Filip botează pe nişte samariteni ,,în Numele Domnului Isus”.

5. În F.A. 10 .48, Petru botează pe cei adunaţi în casă la Cornelui ,,în Numele Domnului Isus Hristos”.

Avem aşa:

– pe Ioan fără formulă rostită la afundare

– Domnul care porunceşte ,,în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh

Petru ,,în Numele lui Isus Hristos

– Filip ,,în Numele Domnului Isus

– Petru ,,în Numele Domnului Isus Hristos”.

În toate aceste cazuri cred că conta autoritatea indiferent de formula folosită. Nu formula rostită ca pe ceva magic dă validitate actului botezului ci autoritatea. Invoci degeaba nişte cuvinte dacă nu eşti trimis de autoritatea competentă să faci lucrul respectiv. Aduceţi-vă aminte de fii lui Sceva totdeauna când vine vorba de acţiune fără autoritate.

Chiar dacă tu care botezi eşti copil al Domnului născut din nou, chiar dacă candidatul e născut din nou, e matur, e sincer şi îl botezi prin scufundare rostind una din formulele de mai sus, dacă tu cel care îl botezi nu eşti ordinat de o Adunare biblică ce are autoritate prin ciclul reproductiv al Marii Trimiteri, botezul care-l efectuezi este nul.

Autoritate înseamnă:

– dreptul de a fi ascultat;

– că tu acţionezi ca şi când Cristos ar acţiona în locul tău.