Credința – definiție

Credința

1. Def.:

Iar credinţa este siguranţa celor sperate, o convingere despre lucrurile nevăzute.(Evrei 11.1).

Pisteo= a crede mântuitor – 244 occurențe în N.T.

pistis= credință

pistos= credincios

2. Câte feluri de credință există ?

– credința firească ne mântuitoare – 2 Tes. 2.9-12; 1Tim. 4.1-3;

– credința mântuitoare – Ioan 11.25-26.

– credința ca dar – 1Cor.12.9. (pistis) – 36 occurențe în N.T.

– credința dracilor – Iac.2.19.

3. Ce fel de credință are omul mort spiritual ?

– omul mort spiritual poate avea o: presupunere , bănuială , părere , impresie , cugetare , gândire

– această credinţă sufletească poate avea origine în izvorul tradiției , superstițiilor , basmelor meșteșugit alcătuite sau studiul diferitelor şcoli de gândire

– această credință este rezultatul ruinei din Eden

– este o credință dragă şi comună tuturor celor ce merg în ruină veşnică. Mai este numită şi ,,credinţa strămoşească” şi este urmată cu cea mai mare sfinţenie: ,, unde a mers tata și mama , merg și eu ”

– dacă această credință ar fi mântuitoare , nu ar mai trebui să ne schimbăm gândirea (pocăim) și să credem în Isus Cristos Stăpânul

– fără credință mântuitoare primită-n dar (Ef. 2.8), este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu (Ev. 11.6).

4. De unde vine credința mântuitoare ?

– se naște omul mort în greșeli și păcate cu ea , el care bea nelegiuirea ca pe apă ?

– există ea în om , înainte de nașterea din nou și trebuie activată prin ,, voința liberă ” ?

– de ce nu cred oamenii când aud pentru prima dată evanghelia ?

Există 2 feluri de chemări :

a) externă – o face predicatorul și o aude urechea de carne

b) internă – o face Duhul Sfânt și o auzi cu urechea spirituală

– credința mântuitoare este un dar de la Dumnezeu – Efeseni 2.8-9.

– ea este primită la pachet cu pocăința după evenimentul nașterii de sus ( pocăința și credința fiind daruri surori )

– prima după nașterea din nou care este primită în dar este pocăința , apoi credința , voința , înfăptuirea , faptele bune care au fost deja predestinate, tot procesul fiind numit mântuire sau salvare

5. Au avut oamenii sfinți credință în V.T. ? Dar în N.T. ?

– de la Adam şi Abel au avut credința – Evr.11.4-40.

– atât în V.T. cât și în N.T. , oamenii au fost salvați (mântuiți ) prin har prin credință

6. Ce anume au crezut ei de au fost numiți credincioși ?

– vestea bună că v-a veni Răscumpărătorul (Sămânţul) și va muri ca jertfă de ispășire pentru păcatele lor – 1Cor.15.3-4.

7. Avem nevoie de credință și astăzi ?

– acum rămân acestea trei : credința , nădejdea și dragostea -1 Cor.13.13.

– ferice de cine nu a văzut dar a crezut – Ioan 20.29.

8. Cum ni se poate mări credința mântuitoare ?

– nu există o formulă magică

– citirea Scripturii , părtășie cu frații , încercări , necazuri , prigoniri , situații limită , disciplinare. Acestea sunt doar o parte din lucrurile care ne vor mări credinţa.

9. Poate fi pervertită credința mântuitoare ?

– prin influente iudaice

– prin influențe păgâne și tradiții omenești ( tradiții instaurate prin decrete ale conciliilor papale )

– pervertirea credinței prin erezii moderne :

a) arminianismul catolic

b) liberalismul american

c) îmbinarea creștinismului cu practici orientale (misticism, yoga, hinduism, meditații transcedentale , new age ) și muzică rock, hip-hop, rap, woodoo

d) mișcarea ploii târzii – ,, limbii îngerești ” , profeții , miracole , manifestări animalice , râs sau plâns sfânt , căderi în transă , înjunghieri ale duhului, curentări ale duhului, etc.

10. Când va înceta credința mântuitoare ?

– când credinciosul moare și trece în prezența lui Dumnezeu

– în momentul răpirii când aleșii întâlnesc pe Mirele lor drag pe norii cerului

– după răpire mai este nevoie de credință la cei ce trec prin ,, necazul cel mare ” , la fel este și în Împărăția de o mie de ani

– credința încetează când se intră în veșnicie

11. Concluzii : Ai tu o credință ca cea a sfinților ?

– se identifică ea întru totul cu cea predicată de Isus Cristos și apostolii Săi ?

– mai ai tradiții pe care le ții spre paguba credinței tale ?

– dacă da , curățește-te ! Cum poți să faci aceasta ? Prin post , studiu, mărturisirea păcatelor către Cristos și renunțarea la ele

– dacă nu ai o credință veritabilă în Isus Cristos ești pierdut !

– dacă crezi , vei avea parte de înviere și glorie eternă

– într-o zi ți se va spune : ,, Vino rob credincios de moștenește Împărăția … , pentru că cine este credincios în lucruri mici va fi și în cele mari ”

– ești tu credincios în cele mici ?

– mergi și destăinuie credința pe care o ai şi la cei ce nu au auzit de ea!