Evanghelia – definiție

Evanghelia – 1Corinteni 15.3-5.

Mulți din neștiință spun că evanghelia este : Cuvântul , alții spun că este Biblia , alții spun că Isus este evanghelia .

Def. : evanghelie = veste bună .

Ea spune că :

3. V-am invatat inainte de toate, asa cum am primit si eu: ca Hristos a murit pentru pacatele noastre, dupa Scripturi;

4. ca a fost ingropat, si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;

5. si ca S-a aratat lui Chifa, apoi celor doisprezece.

1 Ce conține vestea bună , ce mesaj transmite în 1Cor.15.3-5. ?

dacă nu crezi evanghelia nu ai o credință salvatoare

conține : moartea lui Isus Cristos pentru păcate ; a fost îngropat după Scripturi , și a înviat a 3-a zi după Scripturi

cine crede acest mesaj este dovada că a fost salvat -1Cor.15.1-2.

2 Cine introduce vestea bună în Biblie ? Dumnezeu este Cel care o introduce. Ea este hotărâtă încă din planul etern.

– ea exista înainte de căderea lui Adam în păcat. După cădere ea doar a fost proclamată. Nu a fost concepută în acel moment ca o reacţie la păcatul adamic ca şi când acesta ar fi luat pe Dumnezeu prin surprindre şi Dumnezeu vine repede cu o soluţie.

evanghelia a existat şi înainte de Legea lui Moise : Gen.3.15. ; Iov 16.9. ; 17.3. ; 19.25-27. ; Num. 24.17. .

Legea lui Moise arată evanghelia ilustrată prin jertfele animale

despre evanghelie vorbesc toţi profeții – Isaia 53.

cele 4 evanghelii vorbesc despre împlinirea vremii când vestea bună este împlinită de lucrarea lui Isus din Nazaret pe Golgota.

3 Vestea bună este predicată în V.T. ? Dar în N.T. ?

în prima jertfă din Eden

predicată de Abel , Set , Noe , Melhisedec ,de patriarhii , de Lege

în N.T. umbrele sunt împlinite în Cristos

Botezul și Frangerea pâinii sunt evanghelia în imagini

4 Cine începe să vorbească despre ea mai detaliat ? Ioan , Isus și apostolii .

Ioan Afundătorul – misiunea lui a fost să arate lumii pe Isus Cristos : ,, Iată Mielul lui Dumnezeu ”

Isus preia mesajul lui Ioan ,, Pocăiți-vă și credeți în vestea bună ”

5 Ea este numită Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și este predicată în Împărăție .

toți din perioada Noului Legământ predică evanghelia

nimeni nu are monopol pe evanghelie

Pavel apostolul spune că erau unii care o predicau chiar „ din duh de ceartă ”

cât timp este predicată este motiv de bucurie

6 Vestea bună a fost încredințată spre păstrare Adunărilor biblice

Adunarea este stâlp și temelie a adevărului

Adunarea ( Mireasa lui Cristos ) trebuie să păstreze setul de doctrine de-a lungul Noului Legământ ca standard de comparație

de ce s-a încredințat Miresei ? Pentru că în paralel cu ea în Apocalipsă vedem că a existat o biserică curvă .

7 Poate fi pervertită această veste bună a Împărăției ?

Scriptura avertizează că vor apărea predicatori stricați și falși ce vor falsifica evanghelia – Galateni 1.6-9 .

8 Încă de pe paginile Noului Testament , evanghelia începe să fie falsificată sau pervertită de :

1 Iudaizatori : F.A. 15. . Aceștia predicau : Lege + Circumcizie + Evanghelie = salvare

această veste nu este una bună deoarece este FAPTE + HAR .

pe aceasta o crezi degeaba și nu ești mântuit prin ea – 1Cor.15.1-2.

mărturisitorii actuali ai acestei vechi învățături sunt : adventiștii , sâmbătarii și mesianicii .

2 Pervertită de sacramentaliști . Aceștia învață că harului îi trebuie adăugate cele 7 taine mântuitoare . Ele fac evanghelia eficientă și mântuitoare . Ei spun : FAPTE + HAR = MÂNTUIRE .

Cele 7 taine :

botez care-l numesc și stâlpul mântuirii

mirungerea aplicată la botez

împărtășania (transubstanțierea pâinii și vinului )

pocăința însoțită de spovedanie la urechea popi

hirotonirea ( punerea mâinilor )

cununia

-maslul ( ungerea bolnavului când este pe pat de moarte )

3 Pervertită de pocăiți . Aceștia predică o mântuire sau regenerare decizională prin exersarea ,, voinței libere ” . În termeni teologici acest curent este numit arminianism .

Ei spun : VOINȚĂ LIBERĂ EXERSATĂ + EVANGHELIE = MÂNTUIRE . Aceasta fiind o mântuire tot prin fapte și nu prin grațiere suverană și gratuită .

Ei învață :

ai luat o decizie ? Dumnezeu te salvează !

tu faci un pas către El , El face doi sau zece către tine ca răspuns al inițiativei tale . Un fel de ,, jumi-juma în mântuire ( un fel de întâlnire la jumătatea podului )

Isus Cristos în concepția lor face tot ce poate dar trebuie să Îl ajuți și tu .El a făcut partea Lui dar trebuie să ți-o faci și tu pe a ta . ( adică HAR + FAPTE ) .

aceasta este o pervertire a evangheliei ce înalță pe om și coboară pe Isus Cristos care este Dumnezeu .

El a făcut tot ce a putut dar tu trebuie să Îi dai valoare ,, Jertfei Supreme prin luarea unei decizii . În felul acesta o faci eficientă ; dacă nu iei decizia ea nu are nici o valoare pentru tine , rămânând ineficienta . Acestea întâmplându-se în funcție de moftul fiecăruia !

Acestea înseamnă înjosirea , batjocorirea sfântului sânge și a lucrării perfecte a lui Cristos Domnul.

Metoda corectă folosită în mântuire :

ucenicul , evanghelistul sau Adunarea prin slujitorul său , predică vestea bună iar prin intermediul Duhului Sfânt persoana aleasă care aude este născută de sus . Evanghelizarea este o datorie sfântă pentru fiecare ucenic .

slujitorul nu are nici un merit – 1Cor.3.6-9.

Apostolul nu spune că el mântuia pe aceia și nici nu propaga erezia că el lucrează mântuire.

Metode de predicare folosite de o evanghelie falsă :

tot felul de metode psihologice

,, haideți să îi păcălim pe oameni să ajungă în cer ”

,, pune presiune pe ei prin chemări repetate ”

trupe de inchinare

spectacole , scenete , povestioare lacrimogene , alții îi sperie cu chinurile din ,, talpa iadului

cruciade pe stadioane ce invită : vedete , oameni de afaceri , politicieni , coruri ecumenice reunite , etc. .

istorioare cu : cecul semnat în alb , medicamentul de pe noptieră , cu diavolul și Cristos care licitează pentru sufletele oamenilor , licitație la care tu trebuie să alegi cine te licitează , etc. .

În toate acestea omul fiind centrul : el trebuie să facă , să ia decizia , să spună rugăciunea păcătosului , să iasă , să se predea , să creadă ca să se salveze . Toate acestea fiind inițiative adică fapte prin care capătă mântuirea !

nimeni nu o să ajungă în cer și care o să spună la un moment dat de smerenie :

,, Bine că m-ați păcălit că altfel nu aș fi ajuns aici ! Bine că m-ați dus cu preșul până am ajuns în cer , ce minunat ! M-ați păcălit până m-ați salvat !”

Evanghelia lui Isus Cristos nu este o păcăleală , nu este o glumă , un truc psihologic ieftin ! Ea este dătătoare de viață , este înțelepciunea , puterea lui Dumnezeu !

9 Evanghelia vorbește despre ce a făcut Isus Cristos pentru om să îl salveze sau omul ce face pentru a fi salvat de Cristos ?

vestea bună este cel mai important lucru

ea nu ne vorbește despre faptele sfinților , eforturile și exersarea voinței tale libere , ritualuri bisericești sau importanța bisericii în mântuire !

evanghelia nu îți spune despre ce atitudine sau fapte trebuie să faci pentru a fi salvat !

ea spune despre ce a făcut deja Cristos deoarece în nimeni altul nu este mântuire – F.A.4.12.

El fiind singura Cale .Evanghelia spune doar ce a făcut El pentru mântuirea oamenilor .Omul nefiind în stare să contribuie cu nimic la mântuirea proprie.

răscumpărarea a fost hotărâtă din veșnicie de Dumnezeu

modul prin care să fie salvați oamenii a fost deja hotărât , îl găsim în Biblie

oamenii au și fost scriși în Cartea Vieții Mielului înjunghiat

Dumnezeu le dă : har , le face chemarea , îndreptățirea , înfierea , nașterea de sus , pocăința , credința , voința și înfăptuirea , fapte bune hotărâte mai dinainte , daruri de slujire și chiar glorificarea !

10 Vestea bună este numită : ,, Evanghelia grațierii ” ( evanghelia harului ) .

-ea este strict legată de salvarea veșnică a sufletului de la moartea a doua

este numită ,, Evanghelia grațierii ” ca să lase pe om fără merit în mântuire

ca toată gloria să fie a lui Cristos – ex. Bătrânilor din Ap. 4.10-11.

ca omul să nu găsească motiv pentru laude

Concluzie : Ai auzit tu vestea bună ?

o crezi așa cum au predicat-o sfinții din Geneza până la Apocalipsă ?

dacă nu o crezi nu ai nici o șansă să fii salvat de la pierzare !

dacă o crezi nu uita că ți s-a făcut un privilegiu și din dragoste pentru El , trebuie să o predici și la alții !

predicând-o grăbești venirea lui Cristos Isus !

într-o zi vei auzi : ,, Vino sclav credincios de moștenește Împărăția …; Cine nu se rușinează de Mine înaintea oamenilor , îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui și a îngerilor sfinți ” dar ,, Cine se rușinează de Mine și Eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui în ceruri ! ” .

Mergeți de predicați vestea bună a grațierii cu puterea pe care o aveți !