Isaia 55.6.

Isaia 55.6.

 

V.1 Dumnezeu se oferă să de-a gratuit hrană spirituală poporului Său evreu

V.2 Sunt mustrați toți care cheltuie bani pe lucruri care nu hrănesc și nu le satură sufletul – bani trudiți pe lucruri nefolositoare

– cine ascultă pe Domnul va avea un ospăț necurmat al sufletului

V.3. Sunt îndemnați spre meditatie și ascultare ca să trăiască deoarece Dumnezeu le vorbește despre un viitor Legământ veșnic

– inițiatorul acestui Legământ etern este Domnul Dumnezeu

– partenerii de Legământ sunt poporul evreu

– Legământ care va reconfirma Legământul necondiționat cu casa lui David

– acest viitor Legământ va avea Cap de Legământ pe Cristos ca și urmaș al tronului lui David

V.4. El este singurul Căruia I se poate acorda titulatura de Cap și Stăpânitor al popoarelor

– David a fost o umbră palidă dar în Cristos se va împlini întrutotul această profetie

– Isus s-a născut întradevăr ca să fie Împărat ( Ioan 18.37) dar profeția despre împlinirea acestui Legământ viitor cu evreii cred că va fi la intrarea în Mileniu după Necazul lui Iacov când evreii Îl recunosc ca Mesia urmașul și Moștenitorul tronului lui David.

V.5. Cristos Sfântul lui Israel va fi gloria lui Dumnezeu și atractia tuturor popoarelor lumi

– din acest motiv chiar și Israelul poporul ales va fi ridicat în slavă (proslavit) de neamuri

V.6. Poporul ales este îndemnat să: ,,caute pe Domnul câtă vreme se poate găsi și să-L cheme câtă vreme este aproape de ei”

Ce vroia Domnul să le transmită prin îndemnul acesta? Să aibe o relație corectă de Legământ cu El deoarece acest Legământ va trece și va urma un Legământ nou dar tot cu ei.

– îndemnul acesta de ,,a căuta câtă vreme este aproape” cred că ascundea în el și faptul că Dumnezeu avea să se depărteze de ei ca națiune

– expresia ,, câtă vreme se poate găsi” se referă la perioada în care erau și în care trebuiau să profite de har și de desfătările și beneficiile Legământului cu David

– perioadă în care cel rău din popor era îndemnat să se pocăiască și să se întoarcă la Domnul care nu obosea iertându-le păcatele

V. 8. transmite faptul că Dumnezeu are planuri diferite de ale lor și le împlinește în felul în care nu gândește omul păcătos.

V. 9. compară distanța dintre pământ și ceruri cu căile Lui Dumnezeu față de ale noastre și gândurile Lui față de ale noastre

– în aceste 2 versete în cuvintele ,, căi și gânduri diferite” cred că ascundea chiar si Legămîntul de acum ce includea ,, alunecarea lor și mântuirea noastră a neamurilor” – Romani 11.11.

– lucru pe care poporul evreu nu și-l dorea, dar care era hotărât în planul etern spre gloria Lui!

De aceea cred că în v.6, Domnul îi îndemnă să vină la El, să-L caute câtă vreme se putea găsi și să-L cheme câtă vreme era aproape; pentru că era hotărâtă o vreme cand Domnul avea alte gânduri și planuri cu ei.

În planul Lui figura o împietrire parțială a celor 12 seminții, o alegere a unei rămășițe din popor care împreună cu o rămășiță dintre neamuri va forma poporul ales de acum.

Apoi va veni o răpire a rămășiței actuale după care, harul Său va lucra din nou cu poporul evreu care, prin pedeapsa Necazului celui Mare va fi întors din nou la Domnul.

După care vor Domni cu Isus 1. 000 de ani peste Națiunile pământului conform promisiunii din Isaia 55.3-5.