Partea Duhului în Legământul Harului

Partea Duhului în Legământul Harului


Partea Duhului în legământ reiese cel mai bine din lucrările pe care le face pentru mântuirea aleşilor.


a. Duhul a fost activ implicat în lucrarea pe care a desfăşurat-o Cristos: (Isa. 11:2; 42:1; 48:16; 61:1; Ioan 3:34), de la început până la sfârşit (Mat. 1:18, 20; 12:28; Evr. 9:14); Duhul Îl glorifică pe Cristos (Ioan 16:14)


b. Duhul este cel care aplică binecuvântările conferite pe baza lucrării lui Cristos aleşilor:
i. Naşterea din nou (Tit 3:5; 1 Cor. 6:11; Ioan 3:3-8)
ii. Prezenţa Sa, promisă în legământ (Ef. 1:13, Isa. 44:3; Gal. 3:14)
iii. Adopţia (Gal. 4:6; Rom. 8:15, 16)
iv. Sfinţirea (2 Tes. 2:13; 1 Pet. 1:2)
v. Călăuzirea (Ioan 14:26; 16:13)
vi. Mângâierea (Ioan 15:26)
vii. Mijlocirea (Rom. 8:26)
viii. Îi cheamă, (Fapte 13:2; 20:28) şi însoţeşte pe slujitori (1 Tes. 1:5)


c. Prin prisma legământului, se spune despre Duhul că a fost de trimis de Tatăl în Numele lui Cristos, şi de Cristos de la Tatăl (Ioan 14:16, 26; 15:26; 16:7; Gal. 4:6).