Ce am învățat de la Cristos

Ce am învățat de la Cristos

1. Am învățat că tot ce știa mintea mea neschimbată despre Dumnezeu , nu se potrivea cu ce spunea Biblia .

2. După ce am învățat teoria , am ajuns la concluzia că până nu experimentezi pe propria piele nu înveți cu adevărat .

3. După experiență poți înțelege mai bine pe cel încercat și poți fi un ajutor prețios pentru el – 2Cor.13-7.

4. Am învățat că doar cei născuți din nou înțeleg aceste lucruri , știu despre ce vorbești și sufletul lor le prețuiește .

pentru ei sunt perle pescuite în ape adânci .

5. Am învățat de la Cristos Isus că niciodată nu trebuie să mă bazez pe înțelepciunea mea , pe relațiile , mele pe bani sau pe instincte .

trebuie să mă bazez pe Dumnezeu .

de cele mai multe ori planul Lui diferă total de al meu – Is. 55.8-9 .

omului i se par multe căi bune – Pr.19.21. ; Pr. 16. 1-4 , 9 . .

6. Am învățat că tot ce se petrece în viața mea face parte dintr-un plan stabilit dinainte de Dumnezeu .

plan alcătuit punct cu punct înainte de veșnicie pe care eu trebuie să îl parcurg și din care trebuie să învăț – Rom . 8 . 28 . ; Pr. 20.24 . .

am ajuns la concluzia că doar Cel care a întocmit planul , doar El îl cunoaște în totalitate .

eu nu cunosc decât ce s-a derulat din el până astăzi ( multe nu le înțeleg ) .

merg cu fața spre trecut și cu spatele spre viitor , motiv pentru care mă împiedic adesea . Ex. : parada militară care trece .

Iov 23. 13-15 . ; Ps.33. 9-12 . .

7. Am văzut pe mulți din care își zic creștini negând și criticând vehement acest plan măreț – Ef. 1.4. .

la început nu i-am înțeles de ce o fac , în timp am realizat că unii erau morți spiritual , alții erau prea prunci în credință , alții împietriți , iar altora nu li se predicaseră niciodată aceste lucruri .

pentru împotrivitorii aceștia am trei întrebări :

Cine ai dori să îți croiască destinul tău :

a) tu adame ruinat de păcat sau un alt om asemenea ție ?

b) dorești să ți-l croiască diavolul ?

c) sau dorești să ți-l croiască Dumnezeu ?

eu pentru mine prefer pe Dumnezeu care este atotînțelept , atotputernic , plin de îndurare , milă , bunătate și HAR !

Tu ascultătorule , pe cine ai prefera din cele trei categorii de mai sus ? Pe ursitoare așa cum spun ortodocșii ? Întâmplarea, norocul, întâmplarea, soarta sau hazardul așa cum spun alții ? – Ieremia 10.23. .

8. Am învățat că acceptarea planului lui Dumnezeu este cel mai greu lucru pentru ,, eul ” meu !

,, eul ” vrea orice cale plăcută lui , dar voia Domnului nicidecum .

,, eul ” vrea să-și fie propriul Dumnezeu , nu dorește să aibe stăpân peste el .

știți ce face Dumnezeu când ia un om în stăpânirea Sa ? Taie tot ce lăstărește din fire , precum vierul lăstarii nefolositori .

știți ce aduce roadă cel mai mult într-o vie ? Cosorul ! Lucrul cel mai dureros cu putință . Ați văzut cum plânge vreodată vița de vie ?

ce ne-a adus nouă viață ? Cel mai crud lucru petrecut în univers – moartea lui Isus Cristos . Tăierea Lui de pe pământul celor vii .

9. Am învățat că doar atunci când accepți planul lui Dumnezeu pentru tine și găsești plăcere în el , începi să înțelegi maturitatea spirituală .

încep să ți se deschidă ochii și să vezi noi orizonturi .

ajungi să înțelegi pe apostolul Pavel când spunea : ,, găsesc plăcere în încercări ” .

poate ,, eul ” să spună acest lucru vreodată ? Pentru el lucrurile spirituale și supunerea față de ele , este nebunie curată – 1Cor.2.14. .

când termini de învățat o lecție , așteaptă-te la alta mai dificilă .

10. Tu ce ai învățat de la Domnul Isus Cristos ?

ești la partea de teorie ? ; Ai reușit să pui în practică ? ; Crezi că există un plan ? ; Care este atitudinea ta față de el ? ; Îl accepți pe Creator ca suveran peste viața ta și planurile tale ?

Ai ajuns la punctul în care să găsești plăcere în voia Sa ?