Voia lui Dumnezeu

Voia lui Dumnezeu

Există voia revelată a lui Dumnezeu și voia ascunsă a lui Dumnezeu.

Voia revelată este cea pe care o cunoaștem din Scriptură.

Voia ascunsă nu ne este cunoscută, ea este aceea din sfatul Său tainic.

Voia revelată ne învață datoria noastră față de Dumnezeu și este standardul responsabilității noastre. Este datoria noastră față de El.

Voia ascunsă este scopul tainic neschimbabil și trebuie să se întâmple în ciuda neascultării creaturilor Sale.

Voia revelată a lui Dumnezeu este călcată de multe ori.

Voia ascunsă nu este zădărnicită niciodată de creaturile Sale. (În caz că ar fi, Dumnezeu nu ar mai fi: omnipotent, omniscient, imuabil, etc.).

Voia revelată nu este niciodată înfăptuită de niciunul dintre noi în mod perfect.

Voia tainică se va îndeplini în cele mai mărunte detalii.

Voia Sa revelată vizează datoria noastră prezentă.

Voia tainică vizează evenimente viitoare.

Voia revelată are de a face cu plăcerea Lui manifestată.

Voia ascunsă are de a face cu voia Sa căreia nu i te poți împotrivi.

Voia revelată trebuie realizată de noi.

Voia ascunsă se comite asupra noastră și se realizează prin noi.

Voia tainică este scopul neschimbător și veșnic privitor la toate lucrurile pe care El le-a făcut, pentru ca ele să fie aduse la îndeplinire prin anumite mijloace, în vederea unui sfârșit stabilit, conform Isaia 46.10,b:

Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.”