1Timotei 3.16.

1Timotei 3.16.

 

În acest scurt articol doresc să prezint un verset de importanță capitală care din nefericire a scăpat lui Dumitru Cornilescu în versiunea 1924 pe care o folosesc majoritatea pocăiților din România. Versetul arată în modul direct că Isus este Teos manifestat în carne . Versetul este 1Tim. 3.16 , care în Cornilescu este redat în felul următor :

,, Și fără îndoială , mare este taina evlaviei …. ” Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul , a fost văzut de îngeri , a fost propovăduit printre Neamuri , a fost crezut în lume , a fost înălțat în slavă. ”

Se știe că această primă traducere a sa s-a făcut după traducerea catolică franceză – Louis Segond ( LSG ) :

1Tim.3.16 : Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. ( https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Timoth%C3%A9e+3&version=LSG )

Același verset în versiunea Textus Receptus în limba greacă arată așa :

1Tim. 3.16 : καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήφθη ἐν δόξῃ . ( http://biblehub.com/tr/1_timothy/3.htm )

În versiunea G.B.V. București 2001 este tradus la fel ca în Textus Receptus :

1Tim.3.16 : Şi cu adevărat, mare este taina evlaviei: „Dumnezeu S-a arătat în carne, a fost îndreptăţit în Duh, a fost văzut de îngeri, a fost predicat între naţiuni, a fost crezut în lume, a fost primit sus în glorie“. ( http://biblia.ro/gbvn/nt/1-timotei/03/ )

Pe interlinear Textus Receptus , Grek – Englez -1 Tim.3.16 :

( http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/1ti3.pdf )