1Corinteni 13.10. – Ce este desăvârșit

Ce este desăvârșit

1Cor.13.10.

1Cor.13.9: Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;

10. dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

Cuvântul desăvârșit din versetul 10, în limba greacă este τέλειον – teleion.

Acest cuvânt mai apare de 6 ori în Noul Testament în afara versetului de mai sus:

Romani12.2: Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Efeseni 4.13: până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

Coloseni 1.28: Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.

Iacov 1.4: Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.

Iacov 1.17: orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

Iacov 1.25: Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

Acest ,,teleion” (desăvârșit), este tradus prin: perfect, matur sau complet.

Perfect în: Romani 12.2; 1Corinteni 13.10; Iacov 1.4,17,25.

Matur în: Efeseni 4.13.

Complet în: Coloseni 1.28.

Eu cred că acest cuvânt nu face niciodată referire la Cristos din mai multe motive:

 • În contextul de la 8-13, dragostea nepieritoare este pusă în contrast cu lucruri pieritoare: proorocii, limbi și cunoștință.

 • Acestea 3 se sfârșesc pe când, dragostea rămâne veșnic.

 • Cunoștința și proorociile erau parțiale (în parte), până vine ce este desăvârșit, matur sau complet.

 • Când vine ,,ce este desăvârșit” se încheie și acest ,,în parte”

 • În versetele 11 și 12, Pavel ilustrează acest ,,în parte” cu copilăria vs. maturitatea și oglinda întunecată vs. imagine clară.

 • În perioada în care nu venise ,,ce este desăvârșit, matur sau complet”, exista ceva parțial – în parte; când venea completul, dispărea parțialul (în parte).

 • Deci erau 3 parțiale (în parte) – proorocii, limbi și cunoștință ce se sfârșeau și 3 care rămâneau – credinta, nădejdea și dragostea.

 • Acestea 6 daruri sunt puse în contrast fiind delimitate de venirea a ceea ce este desăvârșit.

 • Termenul ,,ce” este la neutru și nu este la masculin ca să poată face referire la o persoană cum ar fi a Domnului Isus.

 • Dacă ,,ce este desăvârșit” ar face referire la Cristos Isus, atunci ar însemna că nădejdea, credința și dragostea, ar rămâne și după venirea Domnului. Dragostea nu va pieri niciodată – v.8. Dar când va veni El nu vom mai avea nevoie de credință și nădejde, pentru că ele își vor găsi împlinirea când îl vom vedea față în față.

 • Deci expresia ,,ce este desăvârșit” nu poate face referire decât la Cuvântul scris complet și nu la persoana Domnului Isus Cristos.