Evrei 12: 22-24.

Evr. 12:22-24

Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.” (trad. D. Cornilescu)

ci v-aţi apropiat de muntele Sion; şi de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc; şi de zecile de mii de îngeri, o strângere în sărbătoare; şi de Adunarea celor întâi născuţi, înscrişi în ceruri; şi de Dumnezeu, Judecătorul tuturor; şi de duhurile celor drepţi, făcuţi desăvârşiţi; şi de Isus, Mijlocitorul unui nou legământ; şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât Abel.” (trad. G.B.V. 2001)

Analiză textuală: Textul precizează:

i. Un loc specific: muntele Sion, Ierusalimul ceresc (Evr. 11:10, 16; Apoc.21:1-4; 22-27).

ii. Pe cine şi ce întâlnim acolo:

1. Îngerii: miriade, mulţime ce nu se poate număra, zeci de mii (Apoc. 5:11-12), întruniţi într-o adunare festivă (dacă pe pământ învăţau înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu privind la Adunare (Ef. 3:10), acum văd desăvârşirea ei în Adunarea glorificată).

a. Trebuie făcută o observaţie în privinţa Adunării în sărbătoare. Cuvântul grecesc este paneguris sau panegurei, cum apare în text. Apare doar aici în Noul Testament. Se interpretează în 2 feluri:

1. este legat de „adunarea celor întâi născuţi”, „adunarea în sărbătoare şi biserica celor întâi născuţi” (KJV, TBS), şi se afirmă că adunarea generală şi ecclesia sunt acelaşi lucru

(ceea ce nu poate fi dovedit)

2. Este legat de îngeri, „adunarea în sărbătoare a îngerilor” (Cornilescu).

3. Mulţi exegeţi şi traducători înţeleg că panegurei se referă la îngeri, nu la ecclesie (ex. Robertson, NT Word Pictures, etc.)

4. Cheia interpretării este conjuncţia „şi” (kai în greacă), care are rol de separator în această amplă enumeraţie. „Şi”-ul apare de 7 ori în original, doar o dată în Cornilescu, de 3 ori în TBS. În GBV apare de toate cele 7 ori. Aşadar, să urmărim

acest „şi” în text (GBV): „ci v-aţi apropiat de muntele Sion; şi de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc; şi de zecile de mii de îngeri, o strângere în sărbătoare; şi de Adunarea celor întâi născuţi, înscrişi în ceruri; şi de Dumnezeu, Judecătorul tuturor; şi de duhurile celor drepţi, făcuţi desăvârşiţi; şi de Isus, Mijlocitorul unui nou legământ; şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât Abel.”

5. Cornilescu la fel leagă panegurei de mulţimea îngerilor (chiar include panegurei în versetul 22, nu în 23 ca restul traducerilor) – „de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor” , dar lasă pe dinafară „zecile de mii”, şi aceasta face traducerea lui neclară.

6. Expresia completă, deci, dintre „şi”-uri, este „zecile de mii de îngeri într-o strângere în sărbătoare”

2.Duhurile celor neprihăniţi făcuţi desăvârşiţi” sunt oameni mântuiţi, dar care nu fac parte din adunarea celor întâi născuţi. Aceştia sunt toţi invitaţii la nunta Mielului (Apoc. 19:9), toţi cei ce vor locui pe noul pământ în afara Ierusalimului (Apoc. 21:24-26 – „naţiunile celor mântuiţi” – TBS)

3. Adunarea (ecclesia) întâilor născuţi – aceasta este Mireasa, soţia Mielului (Ef. 5:27; Apoc. 19:7-8; 21:2, 9-10). Este numită ecclesia pentru a arăta spre legătura anterioară a membrilor ei cu o ecclesie pământească. Toţi membrii ei au fost membrii într-o ecclesie de pe pământ.

4. Dumnezeu, Judecătorul şi Fiul Său, Mediatorul legământului nou (Apoc. 21:3, 22:4; Iov 19:23-27)

5. Sfânta Sfintelor din Ceruri, locul unde a fost stropit sângele lui Isus după jertfa Sa (Evr. 9:11, 12)

iii. „V-aţi apropiat” – timpul perfect, arată o realitate prezentă ce a început în trecut. Deşi este adevărat că ne-am apropiat de Ierusalimul ceresc, noi încă nu am ajuns acolo. Expresia trebuie înţeleasă ca fiind un prezent profetic, la fel cum înţelegem că suntem deja glorificaţi (Rom. 8:30). Expresia este adevărată acum în sens spiritual, dar se va împlini pe deplin doar când cel răscumpărat ajunge în siguranţă în cer.

Concluzie: Adunarea celor întâi născuţi nu există acum pe pământ, nu este biserica universală invizibilă sau vizibilă. Efeseni 5:27 şi Evr. 12:22-24 vorbesc despre Adunarea glorioasă ce se va aduna în Ceruri, pentru nuntă, şi apoi pe Noul Pământ. Adunarea sau Mireasa atunci va fi la fel de vizibilă şi de locală ca acum.